Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Thông báo Danh sách thí sinh đủ/không đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch (Vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2022

Thứ tư, 15/06/2022, 12:01:23 Lượt xem: 3137

Thực hiện đúng trình tự, thủ tục xét tuyển viên chức theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 06/2020/TT-BNV của Bộ Nội vụ. Sau khi có kết quả của Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Quận 11 năm 2022 tiến hành tổ chức họp thông qua kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) đối với thí sinh trong kỳ tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức đã họp, thống nhất kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển (Vòng 1) đối với thí sinh tham gia kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 và nay, Hội đồng thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức của Bệnh viện quận 11 để thí sinh được biết.

Đề nghị thí sinh đủ điều kiện theo dõi thông báo cập nhật về kỳ xét tuyển viên chức của bệnh viện thường xuyên trên website.

Dự kiến thời gian ban hành thông báo triệu tập, đóng lệ phí vào ngày 20/06/2022 và thời gian tổ chức xét tuyển vòng 2 (phỏng vấn) từ ngày 05/07/2022 đến 07/07/2022.

Trân trọng./.

(Đính kèm: Thông báo, Danh sách thí sinh đủ điều kiện, Danh sách thí sinh không đủ điều kiện)

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2

Danh sách thí sinh không đủ điều kiện tham dự vòng 2

Thông báo danh sách thí sinh đủ, không đủ điều kiện tham dự vòng 2