Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Quy chế, nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022

Thứ hai, 20/06/2022, 16:16:20 Lượt xem: 3709

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức viên chức; thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Kế hoạch số 1177/KH-BV ngày 06/04/2022 của Bệnh viện Quận 11 về xét tuyển viên chức năm 2022;

Hội đồng xét tuyển viên chức ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế, Nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022, đề nghị các thí sinh/thành viên Hội đồng, Ban, Tổ thực hiện nghiêm túc.

Chi tiết xem tại tệp đính kèm./.

Kèm theo (Quyết định về việc ban hành Quy chế, Nội quy phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022)

Quyết định quy chế nội quy phỏng vấn