Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng của Bệnh viện Quận 11

Thứ ba, 25/10/2022, 13:52:40 Lượt xem: 3490

Căn cứ Thông báo số 3258/TB-HĐXTVC ngày 09/09 ngày 09/09/2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022 Bệnh viện Quận 11 về thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2022 của Bệnh viện Quận 11;

Từ ngày 09/09/2022 đến ngày 08/10/2022, Bệnh viện tiếp nhận Hồ sơ trúng tuyển viên chức, cụ thể như sau:

- Tổng số cá nhân trúng tuyển: 223 người

- Số lượng nộp hồ sơ tuyển dụng sau khi nhận thông báo trúng tuyển theo quy định: 217 hồ sơ.

Nay, Bệnh viện Quận 11 ban hành Quyết định Hủy kết quả trúng tuyển đối với thí sinh trúng tuyển không hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng Kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 (đính kèm).

Trân trọng./.