Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

Thứ tư, 20/09/2023, 14:15:05 Lượt xem: 708

Ngày 07/11/2013, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký tham gia Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người. Ngày 28/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn Công ước về chống tra tấn.
Việc tham gia Công ước chống tra tấn là bước đi cụ thể trong quá trình chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, nâng cao đáng kể uy tín quốc tế của Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền và tạo ra những động lực, cơ sở mới để thúc đẩy hoạt động phòng, chống tra tấn ở nước ta hiện nay.

Cong uoc chong tra tan

Tài liệu tập huấn chống tra tấn

Nguồn: https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/index.php/outlinelegaldoc/83/t%C3%A0i-li%E1%BB%87u-ph%E1%BB%95-bi%E1%BA%BFn-c%C3%B4ng-%C6%B0%E1%BB%9Bc-ch%E1%BB%91ng-tra-t%E1%BA%A5n-v%C3%A0-ph%C3%A1p-lu%E1%BA%ADt-vi%E1%BB%87t-nam-v%E1%BB%81-ph%C3%B2ng-ch%E1%BB%91/

 

 

Theo: Tuyên truyền Pháp luật TpHCM