Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Bản công bố: Bệnh viện Quận 11 đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành lâm sàng dành cho bác sĩ y khoa mới tốt nghiệp để cấp chứng chỉ hành nghề với phạm vi hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh đa khoa

Thứ sáu, 08/09/2023, 16:16:30 Lượt xem: 1159

Căn cứ văn bản số 7446/SYT-TCCB ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quận 11 là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành cho các đối tượng hành nghề để cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

Toàn văn bản công bố: XEM TẠI ĐÂY