Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh các giải pháp sáng tạo giúp phát triển y tế cơ sở

Thứ hai, 04/03/2024, 09:18:58 Lượt xem: 106

Hội nghị giao ban trực tuyến giữa Sở Y tế và lãnh đạo UBND quận, huyện và TP Thủ Đức chuyên đề y tế cơ sở (29/02/2024)

Ngày 29/02/2024, lãnh đạo Sở Y tế TPHCM đã có buổi giao ban trực tuyến với các Phó Chủ tịch quận, huyện và TP Thủ Đức chuyên về y tế cơ sở nhằm cập nhật, thống nhất và thúc đẩy triển khai các giải pháp củng cố y tế cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Nội dung giao ban tập trung vào các vấn đề chính sau: (1) Hướng dẫn quy trình tuyển chọn cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng (gọi tắt là cộng tác viên, viết tắt là CTV) hướng đến mục tiêu phát triển mạng lưới rộng khắp với hơn 16.000 cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng; (2) Triển khai chương trình khám sức khoẻ, tầm soát bệnh không lây dành cho người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn Thành phố trong năm 2024; (3) Xây dựng và triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ theo địa bàn quận, huyện trong năm 2024; (4) Điều chỉnh chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp cho phù hợp với Luật Khám, chữa bệnh có hiệu lực từ tháng 1/2024.

Về hướng dẫn quy trình tuyển chọn cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng

Sở Y tế ghi nhận và hoan nghênh quận Bình Tân và Bình Thạnh đã chủ động triển khai tuyển chọn cộng tác viên sức khoẻ cộng đồng, cụ thể là quận Bình Tân đã tuyển chọn được 256 CTV (trong tổng số 1.499 CTV theo kế hoạch) và quận Bình Thạnh tuyển chọn được 138 CTV (trong tổng số 1.000 CTV theo kế hoạch). Sở Y tế yêu cầu các UBND quận, huyện còn lại khẩn trương triển khai quy trình tuyển chọn CTV SKCĐ theo hướng dẫn của Ngành y tế, đảm bảo mỗi 150-200 hộ dân ở khu vực nội thành và 100-150 hộ dân ở khu vực ngoại thành có 1 CTV. Theo kế hoạch của Sở Y tế, kể từ tháng 3/2024, các khoá tập huấn dành cho CTV SKCĐ sẽ được triển khai, Sở Y tế phân công HCDC đảm trách hoạt động này. Đồng thời, Sở y tế đề nghị UBND phường, xã mỗi năm đánh giá kết quả hoạt động của từng CTV SKCĐ và bổ sung lực lượng này (khi cần).

Về triển khai chương trình khám sức khoẻ, tầm soát bệnh không lây dành cho người cao tuổi đang sinh sống trên địa bàn Thành phố trong năm 2024

Sở Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức xây dựng kế hoạch triển khai khám sức khoẻ theo Kế hoạch của UBNDTP đã ban hành, qua đó chủ động phát hiện sớm bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi để tư vấn, điều trị và quản lý. Sở y tế yêu cầu UBND các quận, huyện dự toán kinh phí cho hoạt động khám sức khoẻ người cao tuổi, gửi về Chi Cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình để tổng hợp báo cáo Sở Y tế. Căn cứ  vào kế hoạch và dự toán này, Sở Y tế sẽ phối hợp Sở Tài chính tham mưu Uỷ ban nhân dân Thành phố bố trí kinh phí thực hiện trong năm 2024. Sở y tế lưu ý các địa phương cần tuân thủ theo đúng hướng dẫn đã được triển khai trong năm 2023, đảm bảo tất cả người cao tuổi trên địa bàn mắc/nghi ngờ mắc các bệnh không lây nhiễm sau khám sức khoẻ được quản lý, chăm sóc và điều trị bệnh, thực hiện chuyển đổi số dữ liệu khám sức khoẻ của người dân, và chỉ được thanh quyết toán kinh phí sau khi thực hiện chuyển đổi số đầy đủ dữ liệu khám sức khoẻ theo quy định.

Sở y tế cho biết, tính đến ngày 29/02/2024, chỉ còn Uỷ ban nhân dân Quận 11 chưa xây dựng kế hoạch và còn 08 địa phương (quận 3, 7, 8, 11, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Chánh, Hóc Môn) chưa xây dựng dự toán theo quy định. Sở Y tế đề nghị UBND quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện và gửi lịch khám sức khoẻ về Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố trước ngày 07/3/2024 để hỗ trợ và giám sát.

Về cập nhật và triển khai bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ theo địa bàn quận, huyện phiên bản 2.0

Ngày 21/02/2024, Sở Y tế đã ban hành công văn 1425/SYT-NVY về cập nhật Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ về hoạt động chăm sóc sức khoẻ của địa phương năm 2024 phiên bản 2.0 (bao gồm 08 lĩnh vực, 30 tiêu chí). Đây là phiên bản đã được cập nhật dựa trên phiên bản 1.0, sau khi đã lắng nghe các ý kiến góp ý của phòng y tế, trung tâm y tế và UBND các quận, huyện sau đợt đánh giá đầu tiên và cập nhật những yêu cầu mới trong tình hình mới về hoạt động y tế theo địa bàn quận, huyện.

Sở Y tế đề nghị Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức chỉ đạo, phân công các đơn vị liên quan triển khai thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khoẻ theo địa bàn quận, huyện theo phiên bản mới và báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 05/12/2024 để Sở Y tế xem xét, tổ chức triển khai đánh giá theo quy định.

Mỗi năm, tuỳ vào những quy định mới, những yêu cầu mới xuất phát từ thực tiễn, Sở y tế sẽ cập nhật lại bộ tiêu chí này.

Về kiến nghị điều chỉnh chương trình thí điểm thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp cho phù hợp với Luật Khám, chữa bệnh có hiệu lực từ tháng 1/2024

Qua thực tiễn hơn hai năm triển khai thí điểm chương trình thực hành tại bệnh viện gắn liền với trạm y tế dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp cho thấy việc tăng cường lực lượng bác sĩ trẻ cho trạm y tế đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho người dân tại trạm y tế, và giúp cho các bác sĩ trẻ hiểu hơn và có thêm trải nghiệm thực tế trong sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ cộng đồng.

Tuy nhiên, theo quy định mới của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024), Sở Y tế sẽ tham mưu UBNDTP điều chỉnh chương trình thực hành đối với các bác sĩ tham gia đợt 3 (tổng số lượng 164 bác sĩ) như sau: các bác sĩ sẽ thực hành liên tục 12 tháng tại bệnh viện và được cấp Giấy phép hành nghề bác sĩ tham gia Chương trình nếu hội đủ điều kiện (không phải đóng học phí), và được hỗ trợ 100% kinh phí thực hành. Sau khi được cấp giấy phép hành nghề tiếp tục tham gia hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 06 tháng tại trạm y tế và được hưởng chính sách hỗ trợ 60.000.000 đồng theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND.

Sở Y tế kiến nghị lãnh đạo Thành phố chấp thuận chủ trương cho phép Sở Y tế điều chỉnh chương trình thực hành và kiến nghị Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, điều chỉnh Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐND.

Theo: Sở Y Tế TPHCM