Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: Chính thức triển khai Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện

Thứ tư, 30/08/2023, 08:23:34 Lượt xem: 303

Nhằm đánh giá khách quan kết quả hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện, thành phố Thủ Đức, Sở Y tế xây dựng Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện.

Ngày 01/8/2023 vừa qua, Sở Y tế đã có Công văn số 6192/SYT-NVY đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức góp ý về Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện. Sở Y tế trân trọng ghi nhận những góp ý của các địa phương, trên cơ sở đó, Sở Y tế đã hiệu chỉnh một số nội dung và mức đánh giá cho phù hợp.

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện gồm 08 nhóm nội dung với 30 tiêu chí cụ thể, kèm theo hướng dẫn phương pháp đánh giá. Theo kế hoạch, từ năm 2023, Sở Y tế sẽ áp dụng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân của các quận, huyện, thành phố Thủ Đức. Hàng năm, căn cứ vào chủ đề năm do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, cùng với những yêu cầu của Ngành y tế xuất phát từ thực tiễn của công tác chăm sóc sức khoẻ, Sở Y tế sẽ xem xét cập nhật thang điểm và công bố trong quý 2 hằng năm (nếu có cập nhật).

Ngoài ra, để khuyến khích đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn theo Kế hoạch số 3815/KH-UBND ngày 18/10/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung, căn cứ vào đánh giá xét duyệt giải thưởng sáng tạo của Thành phố, Sở Y tế sẽ tăng thêm điểm cộng (không quá 10 điểm vào tổng điểm).

Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức căn cứ nội dung của Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn để phân công các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn quận, huyện:

.

Tải file đính kèm tại đây (docx)

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM