Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tập huấn phương pháp 5S tại Bệnh viện Quận 11 năm 2022

Thứ hai, 27/06/2022, 16:24:22 Lượt xem: 2577

Trong buổi tập huấn, Trưởng phòng Quản lý chất lượng đã tiến hành giới thiệu phương pháp 5S đến nhân viên:

- Đặt vấn đề, nêu thực trạng hiện tại cần phải thực hiện 5S.

- Mục tiêu của buổi tập huấn.

- Khái niệm, lợi ích của 5S.

- Ứng dụng của phương pháp 5S tại bệnh viện hiện nay.

- Phần mềm quản lý 5S.

- Kết luận một số điểm cần lưu ý trong quá trình thực hiện 5S.

Sau khi giới thiệu các kiến thức, ví dụ thực tiễn trong quá trình triển khai hoạt động 5S, Trưởng phòng Quản lý chất lượng đã cùng với các nhân viên tham gia buổi tập huấn cùng trao đổi thêm những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, từ đó đưa ra những ý tưởng cải tiến mới hơn để nâng cao chất lượng bệnh viện.

Một số hình ảnh trong buổi tập huấn: