Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Hành Chính Quản Trị

"TẬN TÂM PHỤC VỤ - ĐẢM BẢO KỸ THUẬT - CHẤT LƯỢNG HÀNG ĐẦU"

 1. Giới thiệu chung

Phòng Hành chính quản trị được thành lập theo Quyết định số 742/QĐ-BV ngày 25 tháng 11 năm 2016 của Giám đốc Bệnh viện Quận 11, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động hành chính, quản trị tại bệnh viện.

2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự

2.1 Cơ cấu tổ chức

2.2. Cơ cấu nhân sự

Tính đến ngày 01/8/2023, tổng số nhân sự Phòng Hành chính quản trị gồm: 22 người.

 Trong đó:

- Trình độ Đại học: 11 người.

- Trình độ Cao đẳng: 02 người

- Sơ học: 09 người.

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng

Phòng Hành chính quản trị là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác hành chính quản trị trong bệnh viện.

3.2. Nhiệm vụ

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện  theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

-  Đảm bảo cung cấp vật dụng tiêu hao, văn phòng phẩm, đồng phục viên chức bệnh viện, đồ vải bệnh nhân… kịp thời và đúng quy định.

- Tổ chức tốt công tác quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản, bảo mật, lưu trữ hồ sơ theo quy chế lưu trữ văn thư. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Quản lý và sử dụng con dấu theo đúng quy định của Nhà nước.

- Đảm bảo công tác phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện, các buổi họp hội giao ban, tiếp đón các đoàn khách đến làm việc tại bệnh viện.

- Nghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao vật tư thông dụng để trình Giám đốc bệnh viện duyệt và tổ chức thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc sử dụng hợp lý, có hiệu quả; chống lãng phí, tham ô.

- Định kỳ báo cáo Giám đốc về nhận xét việc sử dụng hợp lý vật tư tiêu hao ở các khoa, phòng trong bệnh viện để Giám đốc xem xét quyết định việc khen thưởng, kỷ luật.

- Định kỳ tổng kết công tác cung cấp, mua sắm vật liệu, trang thiết bị thông dụng, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

- Quản lý tốt tài sản và các phương tiện vận tải của bệnh viện. Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định; Quản lý nhiên liệu cung cấp theo km thông qua cơ số kỹ thuật của mỗi xe theo định mức.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện cho hoạt động của bệnh viện. Thường xuyên kiểm tra hệ thống cấp nước, bảo dưỡng hệ thống điện, máy phát điện dự phòng, hệ thống báo cháy.

- Xử lý vận chuyển hệ thống xử lý chất thải bệnh viện theo đúng quy định.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện..

- Quản lý và sửa chữa nhà cửa, kho hàng, vật tư thiết bị của bệnh viện; duy tu, bảo dưỡng các máy móc thông dụng theo kế hoạch.

- Giám sát các công trình xây dựng, cải tạo mở rộng, sửa chữa nâng cấp bệnh viện.

- Phối hợp với các khoa, phòng giữ gìn an ninh trật tư, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ tại bệnh viện.

4. Thành tích 

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến từ năm 2016-2019 và năm 2021, 2022.

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm 2020.         

- Giấy khen Tập thể thực hiện tốt phong trào thi đua dân vận năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ Bệnh viện Quận 11.

- Đạt Giải Nhất (khối các phòng ban chức năng) trong phong trào thi đua “Xây dựng bệnh viện xanh - sạch - đẹp” năm 2022.          

5. Định hướng phát triển

- Hoàn thành tốt các công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Xây dựng tập thể đoàn kết, trong sạch và hoạt động hiệu quả.

6. Thông tin liên hệ: Phòng B3.14, Tầng 3 - Bệnh viện Quận 11.

Số điện thoại: (028) 39.623.376

Email: hcqt(@benhvienquan11.vn