Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Điều Dưỡng

“THÂN THIỆN - TỰ TIN - NĂNG ĐỘNG”     

1. Giới thiệu chung

Phòng Điều dưỡng được thành lập vào tháng 07/2007, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện Quận 11 về hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện của Điều dưỡng viên - Hộ sinh - Kỹ thuật viên.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Từ những ngày đầu, Phòng Điều dưỡng có 02 nhân sự, việc triển khai các kỹ thuật mới hầu như không có, tình hình bệnh nhân đa phần là chăm sóc cấp III. Tính đến nay, Phòng Điều dưỡng có 07 nhân sự phụ trách công tác quản lý khoảng 232 nhân sự, chăm sóc cho toàn bộ người bệnh từ cấp I, cấp II, cấp III và các trường hợp chăm sóc đặc biệt.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

- Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

- Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.

- Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động, hướng dẫn, quy định, quy trình chuyên môn kỹ thuật và các văn bản liên quan đến hoạt động Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên;

- Quản lý điều hành chuyên môn Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên của Bệnh viện;

- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn;

- Tham gia đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, thuốc,  hóa chất liên quan đến hoạt động Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên, giám sát chất lượng và kiểm tra việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

4. Các hoạt động

Hoạt động chuyên môn

- Là thành viên trong Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện;

- Quản lý, giám sát chất lượng chuyên môn, kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng thực hành cho Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên;

- Cập nhật, bổ sung các quy định, qui trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh, quy trình kĩ thuật Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên;

- Xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh. Quy trình phát triển nhân lực, cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng, nhằm đem lại hiệu quả chăm sóc tốt nhất để phục vụ cho người bệnh;

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tuyển dụng, bố trí và điều động Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên.

Đào tạo - Nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu, khảo sát phát hiện các nội dung cần cải thiện trong quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện;

- Xây dựng kế hoạch, chương trình, tài liệu và thực hiện đào tạo mới, đào tạo liên tục, tổ chức khảo sát, đánh giá, phát hiện các điểm cần cải thiện trong đào tạo;

- Hướng dẫn lâm sàng cho học sinh, sinh viên trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn. Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Trường Cao đẳng Nova, Trường Cao đẳng Hồng Đức, Trường đại học Hồng Bàng;

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng. Tham gia Hội thảo khoa học Điều dưỡng bệnh viện khác.

5. Hướng phát triển

Nhân lực

- Sắp xếp Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên tham gia các khóa học nâng cao trình độ: chuyên ngành, đại học và sau đại học;

- Nâng cao năng lực quản lý của hệ thống Điều dưỡng trưởng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên;

- Phát triển chức năng chủ động và phối hợp của Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên trong công tác chăm sóc người bệnh;

- Xây dựng hình ảnh người Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên: Chuyên nghiệp - Thân thiện.

Chuyên môn

- Xây dựng hình ảnh người Điều dưỡng - Hộ sinh - Kỹ thuật viên có kiến thức, ý thức, tự tin, năng động trong công việc;

- Tự giác học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để ngày càng hoàn thiện;

- Xây dựng phong cách nhanh nhẹn, chủ động, tự giác, sáng tạo và phối hợp;

- Thay đổi phong cách giao tiếp và những thói quen không phù hợp;

- Áp dụng kết quả nghiên cứu vào việc cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh, cải tiến chất lượng công tác tư vấn, Truyền thông - Giáo dục sức khỏe cho người bệnh áp dụng rộng rãi trong phạm vi bệnh viện;

- Có kế hoạch chăm sóc giảm nhẹ đối với người bệnh “giai đoạn cuối”. Người bệnh giai đoạn cuối được điều dưỡng chăm sóc hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ thể chất và tinh thần;

- Mở rộng mô hình dịch vụ điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại nhà.

6. Những thành tích nổi bật

- Sáng kiến cải tiến: Xe tiêm đa năng thuận tiện trong công tác chăm sóc cho người bệnh.

- Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền từ 2007 đến nay.

7. Địa điểm: Phòng A3.1, Khu A, Lầu 2

Điện thoại: (028) 39650220

Email: phongdieuduongquan11@gmail.com