Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Công Tác Xã Hội

“MỖI BỆNH NHÂN LÀ MỘT KHÁCH HÀNG”

          1. GIỚI THIỆU CHUNG

          Phòng Công tác xã hội được thành lập từ tháng 03/2018, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định theo Thông tư 43/TT-BYT ban hành. Với đội ngũ nhân viên Chăm sóc khách hàng và nhân viên Y tế Phòng Công tác xã hội luôn nhiệt tình hướng dẫn, trợ giúp, tư vấn tâm lý cho người bệnh, nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh; Vận động, tìm nguồn nhân lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn, cơ nhỡ; Tổ chức các hoạt động, thông tin truyền thông giới thiệu bệnh viện, thực hiện phương châm của Bệnh viện “Tất cả vì sức khỏe cộng đồng”.

             Nhân viên phòng: 19 nhân sự, trong đó:

             - Trưởng phòng: Ths. Lâm Hà Thu.

            - Đội ngũ nhân viên: Thạc sỹ: 01 người, Cử nhân: 04 người; Điều dưỡng: 06 người; 01 Dược Đại học; Thư ký y khoa: 02 người;  Khác: 04 người.

             2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

             - Xây dựng kế hoạch phát triển hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, trình Giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

             - Tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh.

             - Tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại bệnh viện và tại cộng đồng.

            - Vận động, tìm nguồn nhân lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân cơ nhỡ về vật chất lẫn tinh thần.

           - Tổ chức quảng bá hình ảnh, hoạt động của bệnh viện với xã hội và cộng đồng; tăng cường mối quan hệ giữa bệnh viện với người dân, với các cơ quan truyền thông và các tổ chức cá nhân trong nước, ngoài nước; Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt; Cập nhật và tổ chức phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

           - Đào tạo, bồi dưỡng, phát tiển nghề công tác xã hội y tế.

           - Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội trong Bệnh viện.

           - Phối hợp tổ chức các sự kiện, khám sức khỏe cơ quan đơn vị, văn hóa, văn nghệ, thể thao.

           3. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

           - Giấy khen theo Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Quận 11 về “Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận khéo năm 2018”.

          - Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018, 2020.

          4. ĐỊA ĐIỂM

          Phòng gồm có 03 bộ phận: Chăm sóc khách hàng, Truyền thông - Giáo dục sức khỏe và bộ phận nhận bệnh.

          - Đơn vị Chăm sóc khách hàng và TT-GDSK: nằm gần tại cổng chính Bệnh viện.

          - Bộ phận nhận bệnh: gồm có 2 quầy được đặt ở Khu A và Khu B.

          Điện thoại: (028) 38583939 và 0932 711 722

          Mail: ctxh@benhvienquan11.vn