Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Công Nghệ Thông Tin


“THÔNG TIN CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ - NHANH CHÓNG”

1. Giới thiệu chung

Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo Quyết định 414/QĐ-BV ngày 26/09/2016, tiền thân là Tổ vi tính thuộc Phòng Kế hoạch tổng hợp.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

- Trưởng phòng: 01 người

- Phó phòng: 01 người

- Nhân viên: 10 người, trong đó:

      + 01 Ths. Hệ thống thông tin.

      + 05 Kỹ sư Công nghệ thông tin.

      + 04 Cử nhân Công nghệ thông tin .

3. Chức năng, nhiệm vụ

- Được sự lãnh đạo trực tiếp từ Giám đốc bệnh viện, Phòng Công nghệ thông tin chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác quản lý và phát triển ứng dụng Công nghệ thông tin trong mọi lãnh vực hoạt động của Bệnh viện.

- Triển khai các nhiệm vụ như: tư vấn xây dựng các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật khi đầu tư thiết bị liên quan đến Công nghệ thông tin.

- Tham mưu Ban Giám đốc về các giải pháp và chiến lược phát triển Công nghệ thông tin cho bệnh viện: Nâng cấp hạ tầng mạng, cơ cấu quản lý công nghệ thông tin, hệ thống bảo mật, cập nhật và nâng cấp phần mềm liên tục…

- Lập kế hoạch triển khai bệnh án điện tử, các ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động khám chữa bệnh và hoạt động quản lý của Bệnh viện trình Giám đốc phê duyệt; tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các khoa phòng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Sửa chữa tất cả các thiết bị liên quan Công nghệ thông tin. Lập và thực hiện kế hoạch bảo trì, mua sắm các thiết bị Công nghệ thông tin.

- Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị Công nghệ thông tin cho các tổ chức thuộc đơn vị theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, thư điện tử; đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các phòng,ban, khoa trong Bệnh viện.

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của đơn vị.

- Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của đơn vị.

- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả của hệ thống mạng, phần mềm bệnh viện, bảo đảm việc kết nối thông tin giữa các khoa, phòng và các đơn vị có liên quan.

- Quản lý và duy trì họat động, cập nhật kịp thời thông tin trên website và thông tin nội bộ của bệnh viện.

- Hướng dẫn, tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin vào các hoạt động của đơn vị cho cán bộ, viên chức của đơn vị.

- Tăng cường năng lực công nghệ thông tin cho cán bộ công nhân viên trong đơn vị.

4.Cơ sở vật chất/Trang thiết bị kỹ thuật (đối với các khoa lâm sàng, cận lâm sàng)

5.Các hoạt động : Phục vụ 24/24

6. Những thành tích nổi bật

- Tập thể Lao động xuất sắc năm 2017, 2018,2021

- Đạt thành tích xuất sắc trong cải cách hành chính năm 2018.

7. Thông tin liên hệ: Phòng 3.1, Lầu 2, Khu B.

Điện thoại liên hệ: 0903.636.073

Email: cntt@benhvienquan11.vn