Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Khoa Xét Nghiệm

“ KẾT QUẢ CHUẨN VÀNG - AN TOÀN ĐIỀU TRỊ ”

          1. Giới thiệu chung

         Khoa Xét nghiệm được thành lập theo Quyết định 745/QĐ-BV ngày 25 tháng 11 năm 2016 chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện Quận 11 về hoạt động của khoa.

          2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

          Lãnh đạo

          + Trưởng khoa: Ths. Huỳnh Quốc Phòng,

          + Kỹ thuật viên trưởng: CKI.XN. Nguyễn Thị Gái.

          Nhân viên: 21 nhân viên (01 CKI.XN, 20 Kỹ thuật viên) trong đó:

         + CK1XN: 01 người

         + Cử nhân Xét nghiệm: 20 người.

         3. Chức năng, nhiệm vụ

         Khoa Xét nghiệm chịu trách nhiệm xét nghiệm Sinh hóa - Huyết học - Miễn dịch - Vi sinh - Sinh học phân tử - Đọc Pap smear - Cấp phát máu và phục vụ công tác chẩn đoán dựa vào cận lâm sàng.

         4. Cơ sở vật chất/Trang thiết bị kỹ thuật

         - Hệ thống sinh hóa tự động: AU680.

         - Hệ thống miễn dịch: Architech.

         - Hệ thống huyết học tự động: Beckman coulter.

         - Tủ trữ máu: Kirsch.

         - Hệ thống vận chuyển mẫu.

         - Máy đông máu: ACL TOP 300.

         - Máy HbA1c: G8.

         - Máy nước tiểu Mission 500.

         - Máy khí máu.

         - Máy ion đồ

         - Máy đọc Pap smear: Max - perp.

        5. Các hoạt động

      - Hướng dẫn sinh viên thực tập, làm luận văn tốt nghiệp cho các sinh viên Đại học chuyên ngành xét nghiệm của các trường Đại học

        - Nhân viên được luân phiên đi đào tạo liên tục tại Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm Thành phố.

       6. Những thành tích nổi bật

       Tập thể lao động tiên tiến năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

       7. Địa điểm: Phòng B2.5, Khu B, Lầu 1

       Điện thoại: (028)3.858.5961

       Đường dây nóng: 0901.365.600

       Email: xnbvq11@gmail.com