Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Khoa Dược

"LẤY PHỤC VỤ NGƯỜI BỆNH LÀM TRUNG TÂM

LUÔN MỈM CƯỜI - BIẾT CÁM ƠN VÀ NHỚ XIN LỖI"

1. Giới thiệu chung

Khoa Dược được thành lập vào tháng 07/2007, là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện. Khoa có chức năng quản lý và tham mưu cho Giám đốc bệnh viện về toàn bộ công tác dược trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc có chất lượng và tư vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Tổng số cán bộ công chức viên chức Khoa Dược gồm 32 nhân sự, trong đó:

- Trưởng khoa: DS.CKII.Trương Minh Quang.

- Nhân viên

+ Trình độ sau đại học: 01 DS.CKII và 02 Thạc sỹ Dược sĩ.

+ Trình độ đại học: 16 Dược sĩ.

+ Trình độ cao đẳng: 09 Dược sĩ Cao đẳng.

+ Trình độ trung học: 03 Dược sĩ Trung học và 01 Y sĩ.

Sơ đồ nhân sự Khoa Dược

 3. Chức năng, nhiệm vụ

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lượng, chất lượng cho nhu cầu điều trị và thử nghiệm lâm sàng nhằm đáp ứng yêu cầu chẩn đoán, điều trị và các yêu cầu chữa bệnh khác (phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa).

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu.

- Đầu mối tổ chức, triển khai hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị.

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”.

- Thực hiện công tác dược lâm sàng, thông tin, tư vấn về sử dụng thuốc, tham gia công tác cảnh giác dược, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác dụng không mong muốn của thuốc.

- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định.

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dược tại các khoa trong bệnh viện.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo; là cơ sở thực hành của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học về dược.

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện.

- Tham gia hội chẩn khi được yêu cầu.

- Tham gia theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc.

4. Thời gian hoạt động

- Nhà thuốc bệnh viện: Phục vụ 24/24.

- Nội trú:

+ Thứ 2 đến thứ 6: Từ 07g30-21g00

 + Thứ 7, Chủ nhật, Lễ, Tết: 7g00 đến 16g30

- Ngoại trú Bảo hiểm Y tế:

 + Bảo hiểm Y tế thường:

Sáng:   Từ 07g00- 11g30

Chiều:  Từ 13g00 - 16g30

+ Bảo hiểm Y tế dịch vụ: từ 6g30-21g00

5. Những thành tích nổi bật

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2016, 2017.

- Tập thể lao động tiên tiến năm 2018, 2019, 2020.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2021,2022.

- Tập thể “Thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận năm 2022”.

- Giải khuyến khích tuân thủ tốt Vệ sinh tay bệnh viện năm 2019.

6. Định hướng phát triển

- Đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng tại Bệnh viện quận 11.

- Nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến nâng cao hiệu quả hoạt động của Khoa dược.

- Đào tạo (nhân viên khoa dược và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp dược)

- Đẩy mạnh công tác Quản lý chất lượng.

- Ứng dụng ISO, Quy trình hóa các hoạt động của khoa dược.

7. Địa điểm: Phòng A3.1, Khu A, Lầu 3

Điện thoại: (028) 39.650.350

Đường dây nóng: 0333.844.600

Email: kdbvq11@gmail.com