Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Khoa Điều Trị Dịch vụ Theo Yêu Cầu

"PHỤC VỤ TẬN TÂM - NHIỆT TÌNH VUI VẺ"

       1. Giới thiệu chung

       Thành lập theo Quyết định số 1128/QĐ-BV ngày 21 tháng 6 năm 2016, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám chữa bệnh ngoại trú đối tượng dịch vụ và công tác Khám sức khỏe trong và ngoài viện.

       2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

       Lãnh đạo khoa:

      - Trưởng khoa: BSCKI. Trần Nhị Vinh.

      - Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Phạm Tô Thanh Tuyền

      Nhân sự: Tổng số CBVC: 09 người, trong đó:

      - Trình độ sau ĐH: BSCKI: 02 Bác sĩ.

      - Điều dưỡng: 05 Đại học, 02 Cao đẳng.

      3. Chức năng, nhiệm vụ

       - Tiếp nhận khám chữa bệnh ngoại trú.

     - Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước: Khám sức khỏe lập di chúc, khám sức khỏe Lái xe có liên thông Cổng dữ liệu Quốc gia theo đề án của Chính phủ.

     - Tập huấn Sơ cấp cứu cơ bản cho đơ vị và doanh nghiệp.

     - Khám sức khoe định kỳ cho người lao động trong và ngoài Thành phố.

     4. Những thành tích nổi bật

      - Tập thể lao động tiên tiến 03 năm liên tục (từ 2020-2022).

        5. Địa điểm: Khoa có 02 khu Khám chữa bệnh ngoại trú, thoáng mát, rộng rãi

       - Phòng A1.6, Khu A, Tầng trệt

      - Phòng A1.18, Khu A, Tầng trệt (Bên cạnh cổng chính Bệnh viện)

       - Điện thoại: 0909.759.470

       - Email: bsgd@benhvienquan11.vn