Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

1.Danh hiệu thi đua:

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2009

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

Giấy chứng nhận Số: 37/CN-UB ngày 29/3/2010

2010

BỆNH VIỆN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN

Quyết Định Số: 477/QĐ-BYT ngày 18/02/2011

2011

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

Quyết Định Số: 1626/QĐ-UB ngày 24/3/2012

2012

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

Quyết Định Số: 1293/QĐ-UB ngày 18/3/2013

2013

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

Quyết Định Số: 874/QĐ-UB ngày 26/02/2014

2014

TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

 

2015

 

 

2016

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

(Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố).

Quyết định số 2539/QĐ-UB ngày 22/5/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

2017

TẬP THỂ LAO ĐỘNG XUẤT SẮC

(Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố).

Quyết định số 438/QĐ-UB ngày 30/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

 

2.Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày,tháng, năm của quyết định khen thưởng cơ quan ban hành quyết  định

2010

 

BẰNG KHEN của BỘ Y TẾ

về BỆNH VIỆN XUẤT SẮC TOÀN DIỆN

 

BẰNG KHEN UBND Tp Hồ Chí Minh

 Đạt thành tích hoàn thành Xuất sắc  nhiệm vụ  02 năm liền ( 2009-2010)

Quyết Định Số:477/QĐ-BYT ngày 18/02/2011

 

 

Quyết Định Số:286/QĐ-UB ngày 19/01/2011

 

 

BẰNG KHEN UBND Tp Hồ Chí Minh

Đạt thành tích XS trong việc chăm lo tết Tân mảo

Quyết Định Số:581/QĐ-UB ngày 10/02/2011

 

 

 

BẰNG KHEN UBND TP

Đã đạt thành tích Xuất sắc  trong việc  thực hiện chương trình Xóa đói giảm nghèo và việc làm giai đoạn 2 ( 2004-2010)

 

Quyết Định Số:2430/QĐ-BYT ngày 01/6/2010

 

 

2011

  BẰNG KHEN UBND -Bộ TRƯỞNG Bộ Y TẾ-

Đạt thành tích Xuất sắc  trong việc thực

hiện chính sách Quốc gia về công tác Y dược cổ truyền giai đoạn 2003-2010

 

Quyết Định Số: 1309/QĐ-BYT ngày 29/4/2011

 

GIẤY KHEN

Bệnh viện Q11 đã có thành tích Xuất sắc qua 10 năm thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41/2006/ CT-UBND của UBND Tp

 

Quyết Định Số: 63/QĐ-PCCC ngày 20/9/2011

 

BẰNG KHEN

Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liền( 2010-2011) góp phần tích cực phong trào thi đua của Thành Phố

Quyết Định Số: 1628/QĐ-UB ngày 24/3/2012

 

 

GIẤY KHEN

Bệnh viện Q11 đã có thành tích Xuất sắc qua 10 năm thực hiện Luật phòng cháy và chữa cháy 05 năm thực hiện Chỉ thị số 41/2006/ CT-UBND của UBND Tp

Quyết Định Số: 63/QĐ-PCCC ngày 20/9/2011

 

2012

BẰNG KHEN

Bệnh viện Q11 đã có thành tích Xuất sắc nhiệm vụ 02 năm liên tục (2011- 2012)

 

 

Quyết Định Số: 1294/QĐ-UB ngày 18/3/2013

2013

BẰNG KHEN

Bệnh viện Quận 11 có thành tích Xuất sắc trong tổ chức chăm lo, phục vụ Tết Quý tị năm 2013

Quyết Định Số: 872/QĐ-UB ngày 21/02/2013

Sổ vàng 83/BK-UB

 

2014

BẰNG KHEN

Bệnh viện Quận 11 có thành tích Xuất sắc trong tổ chức chăm lo, phục vụ Tết Giáp ngọ  năm 2014

Quyết Định Số: 614/QĐ-UB ngày 12/02/2014

Sổ vàng 75/BK-UB

 

2015

BẰNG KHEN

Cán bộ, Y bác sĩ Bệnh viện Quận 11 đã tích cực tham gia cuộc vận động Vì người nghèo giai đoạn 2001-2015.

BẰNG KHEN

Bệnh viện Quận 11 có thành tích Xuất sắc trong tổ chức chăm lo, phục vụ Tết Ất mùi năm 2015

GIẤY KHEN

Bệnh viện Quận 11 đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng bệnh viện quận 11, hoàn thanh công trình thi đua chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miềm nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015)

 

Quyết định số 121/QĐ-MTTQ-BTT ngày 16/10/2015 của UBMTTQ Thành phố HCM.

Quyết định số 845/QĐUB ngày 26/02/2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 20/4/2015 của Ủy ban nhân dân quận 11.

2016

BẰNG KHEN

Bệnh viện Quận 11 đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức chăm lo phục vụ Tết Bính Thân năm 2016.

GIẤY KHEN

Bệnh viện Quận 11 đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình hành động về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn quận.

GIẤY KHEN

Bệnh viện quận 11 Đồng nhất cụm 4, khối phòng ban, đơn vị sự nghiệp “Trong phong trào thi đua yêu nước Quận 11 – năm 2016”.

GIẤY KHEN

Bệnh viện quận 11 đã có thành tích xuất sắc trong ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc – năm 2016.

 

Quyết định số 619/QĐUB ngày 17/2/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quyết định số 112/QĐ-UBND ngày 23/3/2016 của ủy ban nhân dân quận 11.

Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 11.

Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân quận 11.

 

2017

GIẤY KHEN

Bệnh viện quận 11 đã có thành tích trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quận 11 – năm 2017.

GIẤY CHỨNG NHẬN

Bệnh viện quận 11 đã tích cực tham gia tài trợ cho chương trình “Xuân trường sa” năm 2017.

GIẤY KHEN

Bệnh viện Quận 11 đã tổ chức tốt hoạt động nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại bệnh viện

GIẤY KHEN

Bệnh viện Quận 11 đã có thành tích xuất sắc trong việc cung cấp dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình năm 2017

CỜ THI ĐUA THÀNH PHỐ

Bệnh viện đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm 2017 và dẫn đầu khối thi đua góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố

 

Quyết định số 408/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 của Ủy ban nhân dân quận 11.

Quyết định số 18/BĐT ngày 31/3/2017 của Báo điện tử đảng cộng sản việt nam.

Quyết định số 6592/QĐ-SYT ngày 10/10/2017 của Sở Y tế.

Quyết định số 3037/QĐ-SYT ngày 11/7/2018 của Sở Y tế.

Quyết định số 1189/QĐ-UBND ngày 28/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

2018

GIẤY KHEN

Bệnh viện Quận 11 đã có thành tích tốt công tác tổ chức, chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018

GIẤY KHEN

Bệnh viện Quận 11 đã có thành tích xuất sắc trong 02 năm thực hiện Chương trình Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

THƯ CẢM ƠN

Bệnh viện Quận 11 đã “Ủng hộ Chương trình khám bệnh – Cấp thuốc và tặng quà” cho gia đình chính sách và dân nghèo tại Quận 11 năm 2018

Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 18/2/2018 của Ủy ban nhân dân quận 11.

Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận 11

Số 02/TCO-CTĐ ngày 21/7/2018 của Hội chữ thập đỏ Quận 11.