Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

GIÁM ĐỐC

TS.BS.PHẠM QUỐC DŨNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

THS.LÊ ĐỨC NHÃ