Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng


GIÁM ĐỐC

BSCKII.TRẦN CHÁNH XUÂN

PHÓ GIÁM ĐỐC

THS.LÊ ĐỨC NHÃ

PHÓ GIÁM ĐỐC

BSCKII.PHẠM THANH VŨ