Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

GIÁM ĐỐC

TS.BS.PHẠM QUỐC DŨNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CKI.NGUYỄN THỊ THU VÂN

PHÓ GIÁM ĐỐC

THS.LÊ ĐỨC NHÃ