Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÂN LỰC

1. Tổ chức bộ máy

* Đảng – Đoàn thể

- Tổ chức Đảng: thành lập Đảng bộ cơ sở bệnh viện trực thuộc đảng bộ quận 11, hiện tại có 52 đảng viên.

- Công đoàn: thành lập Công Đoàn Cơ Sở Bệnh Viện Quận 11 trực thuộc Liên Đoàn Lao Động Quận 11.

- Đoàn TNCS HCM: thành lập Đoàn cơ sở TNCS HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bệnh viện và trực thuộc quận đoàn 11.

2. Các đơn vị cấu thành Bệnh Viện Quận:

* Các khoa, phòng chức năng:

- Phòng Kế Hoạch Tổng Hợp

- Phòng Tổ Chức Cán Bộ.

- Phòng Hành chính quản trị.

- Phòng Tài Chính Kế Toán.

- Phòng Vật tư -Trang thiết bị y tế.

- Phòng Điều Dưỡng.

- Phòng Công nghệ thông tin.

- Phòng Quản lý chất lượng.

- Phòng Công tác xã hội.

- Khoa Kiểm Soát Nhiễm Khuẩn.

- Khoa Dược.

* Các khoa:

- Khoa Cấp cứu.

- Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

- Khoa Gây mê hồi sức.

- Khoa Khám bệnh.

- Khoa Nội tổng hợp.

- Khoa Tim mạch – Chuyển hóa.

- Khoa Ngoại Tổng quát.

- Khoa Ngoại chấn thương.

- Khoa Phụ sản.

- Khoa Nhi.

- Khoa Da liễu.

- Khoa Liên chuyên khoa (Mắt – TMH - RHM).

- Khoa Y học cổ truyền – Phục hồi chức năng.

- Khoa Điều trị dịch vụ theo yêu cầu.

- Khoa Dinh dưỡng, tiết chế.

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh.

- Khoa Xét nghiệm.

3. Biên chế nhân lực:

- Theo Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân quận 11 từ năm 2018 Bệnh viện quận 11 là đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ tài chính; xây dựng số lượng người làm việc theo Đề án vị trí việc làm đã được cấp trên phê duyệt.

- Số lượng người làm việc theo  Đề án vị trí việc làm: 315 người

- Thực tế tại đơn vị hiện nay: 495 người

+ Biên chế: 110.

+ Hợp đồng ngoài chỉ tiêu: 385.