Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ: Làm việc vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ!

Thứ hai, 07/08/2023, 18:21:55 Lượt xem: 233

Tuần lễ Nuôi con bằng sữa mẹ năm 2023 (1-7/8/2023) kêu gọi các biện pháp bảo vệ thai sản hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe của trẻ em và phụ nữ, đồng thời tăng cường nuôi con bằng sữa mẹ. Phụ nữ không cần phải lựa chọn giữa việc nuôi con bằng sữa mẹ và công việc của họ. Chế độ thai sản hiệu quả giúp:

-Thiết lập và duy trì nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn

-Cho phép cha mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc tốt nhất cho trẻ

-Hỗ trợ sự phát triển sớm của trẻ

-Hỗ trợ các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ

-Cho con bú làm giảm nguy cơ ung thư vú và ung thư buồng trứng của mẹ

-Cải thiện sức khỏe, phục hồi tinh thần của mẹ

Nguồn:

https://www.who.int/campaigns/world-breastfeeding-week/2023

https://who.canto.global/v/breastfeeding/landing?viewIndex=0

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố

Theo: HCDC