Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ‘Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị” và 'Gói thầu thuốc Generic” thuộc dự án mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 – 2021 (lần 6) của Bệnh viện Quận 11
Thứ ba, 15/03/2022, 07:48:07