Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Giá thuốc sử dụng tại Bệnh viện Quận 11
Thứ tư, 23/11/2022, 16:52:53