Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Sản phẩm tuyên truyền CCHC Quý IV/2022: “Cải tiến in tem phiếu truyền dịch từ phần mềm Hsoft tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 11 năm 2022”

Thứ sáu, 02/12/2022, 17:06:02 Lượt xem: 1145

Cụ thể, trước đây, tại bệnh viện, phiếu dịch truyền hiện tại đang sử dụng là loại tem dán, các thông tin của bệnh nhân phải viết tay và dán lên chai dịch truyền tốn nhiều thời gian, dễ xảy ra nhầm lẫn do chữ viết. Bên cạnh đó, việc sử dụng tem nhỏ, không có nhiều diện tích để ghi tên các loại dung môi và thuốc pha nên nên đôi lúc phải viết tắt, điều này dễ gây nhẫm lẫn thuốc.

Hình ảnh Phiếu dịch truyền cũ (viết thông tin bằng tay)

Trước tình hình đó, Bệnh viện Quận 11 đã triển khai “Cải tiến in tem phiếu truyền dịch từ phần mềm Hsoft tại Khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Quận 11 năm 2022” nhằm đảm bảo an toàn người bệnh trong truyền thuốc, tiết kiệm thời gian, dành thời gian chăm sóc cho bệnh nhân nhiều hơn.

Mô tả cụ thể: Để cải tiến in tem phiếu truyền dịch từ phần mềm Hsoft:

- Bước 1: Xây dựng được biểu mẫu và phần mềm in phiếu truyền dịch theo biểu mẫu, kết nối với phần mềm Hsoft.

- Bước 2: 100 % nhân viên trong khoa được tập huấn thực hiện theo tem dán dịch truyền mới.

- Bước 3: 100% người bệnh được truyền dịch với chai dịch truyền có dán phiếu truyền dịch đầy đủ thông tin theo mẫu mới.

Hiệu quả đạt được

Cải tiến in tem phiếu truyền dịch từ phần mềm Hsoft giúp đảm bảo 3 tra 5 đối được hoàn thiện tối đa, không có trường hợp nhầm lẫn thuốc; thông tin người bệnh và thông tin thuốc truyền, thuốc pha được in trực tiếp từ hệ thống phần mềm, đảm bảo không bị nhầm lẫn thuốc, tạo hình thức mỹ quan, dễ quan sát, đối chiếu và tiết kiệm thời gian cho Điều dưỡng chăm sóc tại khoa.

Hình ảnh Phiếu truyền dịch mới, in ra từ phần mềm

Hình ảnh thuốc soạn chuẩn bị thực hiện cho người bệnh