Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Ứng dụng đánh giá chất lượng dịch vụ Internet "i-speed"

Thứ hai, 19/07/2021, 15:37:42 Lượt xem: 149

Để đánh giá được chất lượng dịch vụ internet do doanh nghiệp cung cấp trên địa bàn thành phố khách quan, chính xác cần có đủ lượng mẫu do (số lượng mẫu đo đủ lớn và trên diện rộng ở tất cả các xã, phường, thị trấn thuộc các quận, huyện trên địa bàn của thành phố. Kết quả đo kiểm sẽ được VNNIC công bố định kỳ tại địa chỉ http://speedtest.vn/ (mục số liệu thống kê). Qua đó, người dùng có thể tự đo kiểm, có thể tham khảo kết quả đo để tự đánh giá chất lượng dịch vụ internet của mình có đúng theo cam kết dịch vụ của nhà mạng.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng tại phụ lục 1 trong file đính kèm

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng tại phụ lục 2 trong file đính kèm.

4166_SYT_VP Vv tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng đo kiểm chất lượng dịch vụ Internet _ứng dụng i_speed_ trên địa bàn Thành phố _1254__0001