Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Vị trí công việc khác nhau tương ứng các phương tiện phòng hộ cá nhân khác nhau

Thứ năm, 03/09/2020, 07:18:34 Lượt xem: 42

Dưới đây là các hình ảnh dễ nhớ của TCYTTG về sử dụng phương tiện phòng hộ khác nhau tuỳ theo công việc khác nhau của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế:

1) Nhân viên y tế làm việc tại các điểm tiếp đón và sàng lọc người bệnh

Phương tiện phòng hộ: Khẩu trang y tế

2) Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm để làm xét nghiệm chẩn đoán

Phương tiện phòng hộ: (1) Khẩu trang y tế, (2) Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt, (3) Áo choàng, (4) Găng tay

3) Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, không có thực hiện các kỹ thuật tạo ra khí dung

Phương tiện phòng hộ: (1) Khẩu trang y tế, (2) Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt, (3) Áo choàng, (4) Găng tay

4) Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19, có thực hiện các kỹ thuật tạo ra khí dung

Phương tiện phòng hộ: (1) Khẩu trang N95 hoặc tương đương, (2) Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt,  (3) Áo choàng, (4) Găng tay

5) Nhân viên y tế vận chuyển bệnh nhân nhiễm hoặc nghi nhiễm COVID-19

Phương tiện phòng hộ: (1) Khẩu trang y tế, (2) Kính bảo hộ hoặc tấm che mặt, (3) Áo choàng, (4) Găng tay

(Tài liệu tham khảo: “The COVID-19Risk Communication Package For Healthcare Facilities” – March 10, 2020 – WHO)

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM