Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tình hình chậm chuyển dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên Cổng Tiếp nhận dữ liệu của BHXH của các cơ sở khám, chữa bệnh trong tháng 6/2020

Thứ tư, 29/07/2020, 07:20:42 Lượt xem: 14

Căn cứ số liệu do Bảo hiểm xã hội thành phố cung cấp tại công văn số 294/BHXH-GĐ1 ngày 07/7/2020 của Bảo hiểm xã hội thành phố về việc chuẩn hóa dữ liệu chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định dạng quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT của Bộ Y tế, tỷ lệ hồ sơ chậm gửi lên Cổng Tiếp nhận so với thời gian quy định trong tháng 06/2020 của các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thành phố là 6,09% tương đương với 14.962/245.591 hồ sơ.

Cụ thể, tỷ lệ chậm chuyển dữ liệu lên Cổng Tiếp nhận của một số bệnh viện như sau: bệnh viện Ung Bướu là 37,06%; bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi là 31,17%; bệnh viện quận Bình Thạnh là 25,33%; bệnh viện Từ Dũ là 23,63%. bệnh viện huyện Bình Chánh là 16,05%...

Việc không chuyển dữ liệu ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú đối với người bệnh lên Cổng Tiếp nhận làm tăng số lượng hồ sơ khám bệnh trùng giữa các cơ sở y tế, gây khó khăn cho việc tra cứu thông tin lịch sử KCB của bệnh nhân nhằm phát hiện và hạn chế lạm dụng do bệnh nhân KCB nhiều lần; phản ánh không đầy đủ chi phí KCB gây khó khăn cho dự báo, quản lý và cân đối việc sử dụng nguồn kinh phí được giao tại đơn vị và toàn thành phố. Vì vậy nếu không thực hiện tốt việc quản lý và chuyển dữ liệu lên hệ thống theo quy định sẽ ảnh hưởng đến việc thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế.

Tổ BHYT của Sở Y tế đề nghị các cơ sở KCB thực hiện việc chuyển dữ liệu KCB BHYT lên Cổng Tiếp nhận đúng theo thời gian quy định tại Khoản 1, Điều 6, Thông tư 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Sở Y tế đề nghị bệnh viện Ung Bướu, bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi, bệnh viện quận Bình Thạnh, bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện huyện Bình Chánh báo cáo nguyên nhân chậm gửi dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT lên Cổng Tiếp nhận so với thời gian quy định của Quyết định số 4210/QĐ-BYT.

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM