Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tìm hiểu hoạt động kiểm định chất lượng bệnh viện tại Thái Lan

Thứ năm, 22/08/2019, 08:36:15 Lượt xem: 279

Lịch sử hoạt động đánh giá chất lượng bệnh viện tại Thái Lan

Hoạt động kiểm định chất lượng bệnh viện (Hospital Accreditation) ở Thái Lan bắt đầu bằng chương trình Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) tại 8 bệnh viện công lập. Ở giai đoạn này, các bệnh viện Thái Lan học cách sử dụng khái niệm và công cụ để cải tiến chất lượng bệnh viện, sau đó chuyển sang sử dụng các chuẩn chất lượng của bệnh viện để thúc đẩy cải tiến chất lượng cho toàn bệnh viện. Năm 1996, Thái Lan đã đưa ra bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện (phiên bản đầu tiên) sau 3 năm triển khai thực hiện chương trình TQM và tham khảo các tiêu chí chất lượng từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới.

Năm 1997, Thái Lan đã mở rộng chương trình đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí chất lượng cho 35 bệnh viện công lập và tư nhân, do Viện nghiên cứu hệ thống y tế (Health Systems Research Institute - HSRI) chịu trách nhiệm thực hiện. Do là một dự án nghiên cứu và phát triển mang tính thử nghiệm, một loạt các khái niệm và công cụ như các tiêu chí về làm việc nhóm, tổ chức cán bộ, cải tiến chất lượng lâm sàng, quản lý rủi ro, đánh giá chất lượng, khảo sát nội bộ,… đã được giới thiệu trong khuôn khổ kiểm định chất lượng bệnh viện. Kết quả là các bệnh viện tham gia đã đạt được tiềm năng trở thành các tổ chức học tập và là một nền tảng tốt cho bất kỳ chính sách hoặc thay đổi sáng tạo nào về công tác kiểm định chất lượng bệnh viện.

Năm 1999, quyết định công nhận chất lượng bệnh viện đầu tiên tại Thái lan được trao cho 4 bệnh viện.

Tổ chức kiểm định chất lượng bệnh viện độc lập tại Thái Lan

Như vậy, hoạt động kiểm định chất lượng bệnh viện tại Thái Lan được bắt đầu bằng một dự án vào năm 1997 do Viện nghiên cứu hệ thống y tế (HSRI) thực hiện. Đến năm 1999, Viện kiểm định và cải tiến chất lượng bệnh viện được thành lập, viện chuyên trách công tác kiểm định chất lượng bệnh viện này trực thuộc HSRI.

Đến năm 2009, Viện kiểm định và cải tiến chất lượng bệnh viện được chuyển thành Viện kiểm định y tế, gọi tắt là HAI (Healthcare Accreditation Institute) cho đến nay.

HAI là một cơ quan nhà nước chính thức có trụ sở riêng, chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế Thái Lan. Mục đích của HAI là thúc đẩy cải tiến chất lượng của các tổ chức chăm sóc sức khỏe ở Thái Lan, sử dụng phương pháp tự đánh giá và tự cải tiến chất lượng cùng với hoạt động đánh giá và công nhận của một tổ chức độc lập bên ngoài. Tầm nhìn của HAI là giúp Thái Lan có dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn đáng tin cậy đối với xã hội, trong đó HAI có vai trò khuyến khích xây dựng văn hóa chất lượng, là chất xúc tác cho sự thay đổi cho các bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh.

Quy trình kiểm định chất lượng bệnh viện của Thái Lan

Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện của Thái Lan đã được kiểm định và công nhận bởi Hiệp hội chất lượng y tế quốc tế (International Society for Quality in Healthcare – ISQua) vào năm 2010.

Chương trình kiểm định chất lượng hiện tại tập trung chủ yếu vào các dịch vụ của bệnh viện và có kế hoạch mở rộng cho các dịch vụ khác như mạng lưới chăm sóc ban đầu trong tương lai. Với sự ra đời của chính sách bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân của chính phủ vào năm 2001, chương trình kiểm định chất lượng tại Thái Lan đã phải tự điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu tiếp cận rộng hơn đến chăm sóc sức khoẻ có chất lượng của người dân.

Chương trình kiểm định chất lượng bắt đầu từng bước nhằm hỗ trợ các bệnh viện có nguồn lực hạn chế so với khối lượng công việc của họ để có thể hòa hợp với hành trình chất lượng. Bước đầu tiên, kiểm định chất lượng bệnh viện nhấn mạnh các hoạt động đánh giá chất lượng để xác định các cơ hội để cải tiến và phòng ngừa rủi ro. Bước thứ hai, tập trung vào hoạt động đảm bảo chất lượng và cải tiến chất lượng để hoàn thành mục tiêu của bệnh viện và các khoa, phòng. Bước thứ ba, HA triển khai một chương trình kiểm định chất lượng đầy đủ, trong đó nhấn mạnh các tiêu chí về đào tạo nâng cao trình độ và tay nghề.

Bệnh viện nào đã đạt đến bước thứ ba sẽ nộp báo cáo tự đánh giá chứng minh việc thực hiện đủ các tiêu chí của chương trình kiểm định chất lượng và mức kết quả đạt được. HAI sẽ tổ chức cuộc khảo sát và đánh giá chất lượng tại chỗ trong vòng 3-4 tháng sau khi nhận được đơn đề nghị của bệnh viện. Khi đến đánh giá chất lượng tại bệnh viện, các kiểm định viên sẽ xem xét các tài liệu, hồ sơ bệnh án, phỏng vấn nhân viên bệnh viện, quan sát trực tiếp và sử dụng phương pháp theo dõi lộ trình của bệnh nhân. Mỗi tiêu chí chất lượng sẽ được cho điểm từ 1 đến 5, tổng cộng có 89 tiêu chí chất lượng.

Quyết định công nhận chất lượng bệnh viện phải được đưa ra trong vòng 90 ngày sau khi tổ khảo sát thực tế hoàn tất và được tiểu ban kiểm định chất lượng xem xét thông qua và trình lên Hội đồng HAI.

Đào tạo kiểm định viên chất lượng bệnh viện tại Thái Lan

Với tôn chỉ của hoạt động kiểm định và công nhận chất lượng bệnh viện là một quá trình giáo dục, không phải là một cuộc kiểm tra; yêu cầu đưa ra là các kiểm định viên chất lượng cần phải có năng lực về kỹ năng hướng dẫn và có thể áp dụng tư duy hệ thống trong đánh giá một tổ chức.

Để trở thành một kiểm định viên chất lượng bệnh viện phải trải qua 2 khoá đào tạo, mỗi khoá 5 ngày cho những người đã có kinh nghiệm áp dụng các tiêu chí chất lượng. Khoá đào tạo đầu tiên tập trung vào việc làm rõ các khái niệm và tiêu chí chất lượng bệnh viện. Khoá đào tạo thứ hai tập trung vào đánh giá hiệu quả bệnh viện và khảo sát thực tế. Sau 2 khoá đào tạo, học viên sẽ thực hành dưới sự giám sát của các hướng dẫn viên ít nhất 3 lần. Những người đáp ứng các tiêu chí sẽ đăng ký và được xem xét làm kiểm định viên chất lượng bệnh viện trong 2 năm.

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM