Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tìm hiểu giao thức SBAR và IMIST-AMBO trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu giữa chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện và nhân viên khoa cấp cứu tại các bệnh viện

Thứ hai, 19/08/2019, 14:41:13 Lượt xem: 301

Về định nghĩa bàn giao bệnh nhân cấp cứu

Theo Tổ chức kiểm định chất lượng Joint Commission, bàn giao bệnh nhân cấp cứu là một quy trình thời gian thực chuyển thông tin cụ thể của bệnh nhân từ người chăm sóc này sang người chăm sóc khác với mục đích đảm bảo tính liên tục và an toàn trong chăm sóc bệnh nhân. Mục tiêu chính của bàn giao bệnh nhân cấp cứu là chuyển giao trách nhiệm nghề nghiệp và trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân giữa các chuyên gia chăm sóc sức khỏe với nhau. Trong quá trình bàn giao, thông tin về chăm sóc, điều trị, tình trạng hiện tại và bất kỳ thay đổi gần đây hoặc dự đoán nào về tình trạng của bệnh nhân phải rõ ràng, đầy đủ và chính xác để giảm thiểu các sự cố nguy hiểm có thể phòng ngừa và đảm bảo chăm sóc liên tục và tối ưu.

Tại Mỹ, một nghiên cứu cho thấy rằng việc bàn giao không đầy đủ là một yếu tố góp phần dẫn đến chẩn đoán bị bỏ sót hoặc trì hoãn điều trị ở Khoa Cấp cứu trong 24% trường hợp. Tất cả các báo cáo này cho thấy rằng việc bàn giao không hiệu quả trong bất kỳ cơ sở chăm sóc sức khỏe nào có thể có nhiều tác động bất lợi đối với sự an toàn và chất lượng chăm sóc của bệnh nhân. Giao thức bàn giao bệnh nhân cấp cứu SBAR đã được thực hiện giúp hạn chế các các lỗi trên.

Tại Úc, năm 2012, Tổ chức Chuẩn chất lượng và an toàn quốc gia (Australian National Safety and Quality Health Service Standards) yêu cầu tất cả các cơ sở cung ứng các dịch vụ y tế phải chuẩn hoá công tác bàn giao bệnh nhân cấp cứu thông qua việc xây dựng và triển khai giao thức IMIST-AMBO trong bàn giao bệnh nhân cấp cứu.

SBAR (Situation, Background, Assessment, and Recommendation) là một khung giao tiếp được phát triển bởi Hải quân Mỹ và sau đó được các ngành công nghiệp khác, bao gồm cả y tế, áp dụng nhằm thống nhất cấu trúc thông tin khi các thành viên giữa các nhóm giao tiếp với nhau. ISbar là một sửa đổi của SBAR, để nhấn mạnh hơn vào việc xác định người gửi, người nhận và bệnh nhân. Trong môi trường bệnh viện, SBAR cung cấp một mô hình cho các thành viên trong nhóm để chia sẻ thông tin cụ thể của bệnh nhân theo định dạng ngắn gọn và có cấu trúc với kỳ vọng được chia sẻ giữa người gửi và người nhận. Paramedics nói chung có kiến thức rất hạn chế về bệnh nhân của họ do thời gian gặp gỡ ngắn. Nhân viên y tế cần phải truyền đạt nhiều thông tin trong mỗi bốn thành phần của SBAR để việc bàn giao lâm sàng được hoàn thành và không có thiếu sót.

S (Tình huống): Người chuyển bệnh (Paramedic) cho biết họ là ai, xác định tên, tuổi, giới tính của bệnh nhân và sau đó nêu rõ những gì đã xảy ra và đang diễn ra, tức là trình bày các lý do bệnh nhân kêu cấp cứu, triệu chứng hoặc cơ chế chấn thương của bệnh nhân.

B (Bối cảnh): Người chuyển bệnh chuyển tải các thông tin khác liên quan đến triệu chứng cơ năng, tiền sử bệnh, quá trình sử dụng thuốc và dị ứng của bệnh nhân.

A (Đánh giá): Người chuyển bệnh cung cấp thông tin chi tiết về thang điểm hôn mê Glasgow, các dấu hiệu, diễn biến mới nhất và kết quả khám thực thể, đánh giá ngắn gọn về tình trạng bệnh nhân nói chung, chẩn đoán có thể nhất và điều trị đã được cung cấp cho đến nay.

R (Khuyến nghị): Người gửi cuối cùng, dựa trên quá trình tương tác của họ với bệnh nhân, nêu các khuyến nghị cần hành động ngay lập tức, liên quan đến tình trạng bệnh nhân có quan trọng về thời gian hay không, và đảm bảo rằng người nhận đọc lại và hiểu thông tin nào được truyền đạt.

IMIST-AMBO (Identify, Mechanism/Medical Complaint, Injuries/Information related to complaint, Signs and Symptoms, Treatment and Trends-Allergies, Medications, Background, Other information)được thiết kế bởi Jacinta Young, một chuyên gia Paramedic chăm sóc chuyên sâu của Úc, để giúp các đồng nghiệp truyền đạt thông tin liên quan đến bệnh nhân trong quá trình chuyển giao bệnh nhân cấp cứu theo cách chính xác và theo thứ tự cụ thể.

I: Nhận dạng (Bệnh nhân)

M: Cơ chế chấn thương / Lý do bệnh nhân kêu cấp cứu

I : Các chấn thương / Thông tin liên quan đến lý do bệnh nhân kêu cấp cứu

S: Các dấu hiệu và triệu chứng, bao gồm các dấu hiệu sinh tồn và chỉ số

T: Các điều trị đã can thiệp những lưu ý

A: Dị ứng

M: Các loại thuốc (Thuốc thường dùng cho bệnh nhân)

B: Tiền sử

O: Thông tin khác (vật có giá trị, thông báo gia đình,…)

Giao thức IMIST-AMBO không chỉ cấu trúc truyền tải thông tin mà còn giúp chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện cách nhớ dữ liệu cần thiết cần truyền đạt trong quá trình chuyển giao bệnh nhân cấp cứu cho nhân viên các khoa cấp cứu tại bệnh viện. Các nghiên cứu đã cho  thấy sự cải thiện trong giao tiếp bàn giao bệnh nhân giữa nhân viên cứu thương và bác sĩ lâm sàng khoa cấp cứu sau khi giới thiệu từ viết tắt IMIST-AMBO. Nhìn chung, nó đáp ứng mong đợi thông tin của các bác sĩ lâm sàng khoa cấp cứu. Kết quả thứ hai về việc thực hiện giao thức IMIST-AMBO cho thấy lượng thông tin được cung cấp bởi các nhân viên y tế đã tăng lên trong khi thời gian chuyển giao đã giảm từ 96 xuống còn 83 giây.

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM