Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Tìm hiểu các quy định để có thể hành nghề cấp cứu ngoài bệnh viện tại Mỹ

Thứ hai, 06/05/2019, 07:09:12 Lượt xem: 290

Các yêu cầu để có thể hành nghề cấp cứu ngoài bệnh viện tại Mỹ:


Đối với mỗi cá nhân, phạm vi của bốn vùng này có thể tương đối khác nhau. Tuy nhiên, một nguyên tắckhông đổi: một cá nhân chỉ có thể thực hiện một kỹ năng hoặc vai trò của một chuyên viên cấp cứu ngoài bệnh viện (EMT hay Paramedic) khi người đó đã:

Có kiến thức (đã được đào tạo để thực hiện kỹ năng hoặc vai trò), VÀ

Được chứng nhận (đã chứng minh năng lực thực hiện kỹ năng hoặc vai trò), VÀ

Được cấp phép (đã được cơ quan có thẩm quyền pháp lý cho phép thực hiện kỹ năng hoặc vai trò), VÀ

Được uỷ quyền (đã được giám đốc y tế địa phương ủy quyền để thực hiện kỹ năng hoặc vai trò nào đó).

Một cá nhân chỉ được phép thực hiện các kỹ thuật cấp cứu khi đã qua đào tạo, được cấp chứng nhận, được cấp phép và được uỷ quyền (The National EMS Scope Of Practice Model - The National Highway Traffic Safety Administration)

Một cá nhân chỉ được phép thực hiện các kỹ thuật cấp cứu khi đã qua đào tạo, được cấp chứng nhận, được cấp phép và được uỷ quyền (The National EMS Scope Of Practice Model - The National Highway Traffic Safety Administration)

 

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM