Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Thông tin về các đợt cấp vắc xin của bộ y tế và kết quả tiêm vắc xin phòng covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (ĐẾN 12 GIỜ 00 NGÀY 09/8/2021)

Thứ ba, 10/08/2021, 09:30:48 Lượt xem: 614

1. Cho đến ngày 9/8 TP.HCM đã nhận được 17 đợt phân bổ vắc xin của Bộ Y tế:

(Riêng đợt 16 Bộ Y tế chưa phân bổ 150.200 liều AstraZeneca)

2. Thành phố đã tổ chức các đợt tiêm chủng 1, 2, 3, 4 từ ngày 08/3/2021 đến ngày 30/6/2021, với tổng số vắc xin được phân bổ cho 04 đợt này là 923.050 liều, Thành phố đã tiêm được 991.872 mũi tiêm, trong đó tổng số mũi 1: 927.456 , mũi 2: 64.416

3. Thành phố tiếp tục tổ chức tiêm chủng đợt 5 từ ngày 20/7/2021 đến nay với tổng số vắc xin được phân bổ là 3.187.990 liều (từ đợt phân bổ số 6 đến số 17 và sáng ngày 09/8/2021). Tính đến 12 giờ 00 ngày 09/8/2021, Thành phố đã tiêm tổng cộng 2.439.118 mũi tiêm/3.187.990 liều vắc xin được cấp.

4. Như vậy tính từ ngày 08/3/2021 đến 12 giờ 00 ngày 09/8/2021, Thành phố nhận được 4.111.040 liều vắc xin và đã tổ chức tiêm được 3.430.990 mũi tiêm.

5. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm 250.000-300.000 mũi/ngày. Với số vắc xin còn lại là 913.204 liều đã cấp phát cho các đơn vị tiêm chủng (gồm 321.304 liều tồn đến 12 giờ 00 ngày 09/8/2021và 591.900 liều mới được tiếp nhận sáng ngày 09/8/2021), như vậy dự kiến đến hết ngày 12/8/2021 Thành phố sẽ sử dụng hết số vắc xin được cấp.

6. Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề xuất Bộ Y tế tiếp tục cấp vắc xin trong tháng 8 với tổng số liều là 5.500.000 (bao gồm mũi 1 và những người đủ điều kiện tiêm mũi 2) để đạt mục tiêu đạt độ bao phủ vắc xin cho người dân thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM