Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Sở Y tế TPHCM giới thiệu Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thứ năm, 09/07/2020, 07:15:42 Lượt xem: 47

Hiện nay, ngoài các bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt, các bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân có khoa Răng Hàm Mặt, thành phố còn có hơn 1.600 phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt tư nhân đang hoạt động, điều này cho thấy sự lớn mạnh của chuyên ngành Răng Hàm Mặt cả về số lượng chất lượng dịch vụ, bước đầu đã tạo niềm tin và thu hút người dân thành phố và khu vực phía Nam, đặc biệt là thu hút người Việt đang sinh sống ở nước ngoài đến khám, chữa bệnh góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối.

Bên cạnh mặt tích cực nêu trên, một số phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt vẫn còn những than phiền của người dân về chất lượng dịch vụ, vẫn còn những vi phạm các quy định chuyên môn của ngành qua công tác thanh, kiểm tra. Năm 2019, nhằm tiếp tục hỗ trợ các cơ sở khám, chữa bệnh trong việc tuân thủ các quy định pháp luật, không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn người bệnh, hướng đến sự hài lòng của người dân khi sử dụng các dịch vụ khám chữa bệnh thuộc chuyên ngành Răng Hàm Mặt, đồng thời góp phần phát triển loại hình du lịch y tế của thành phố, Sở Y tế đã ban hành “Chuẩn thiết yếu đối với hoạt động của phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt” tại công văn số 4770/SYT-NVY ngày 30/8/2019 của Sở Y tế đến tất cả các đơn vị để tự rà soát, củng cố hoạt động khám chữa bệnh trong lĩnh vực chuyên khoa Răng Hàm Mặt.

Năm 2020, trên cơ sở các chuẩn thiết yếu đã ban hành, Sở Y tế phối hợp với Hội Răng Hàm Mặt, Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn và các chuyên gia của ngành biên soạn tiêu chí chất lượng dành riêng cho phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt. Bộ tiêu chí bao gồm 15 tiêu chí cụ thể, thiết kế theo bậc thang chất lượng từ mức 1 đến mức 5 để các đơn vị tự đánh giá, phấn đấu thực hiện nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của đơn vị. Trong khi chờ Bộ Y tế ban hành các bộ tiêu chí chất lượng theo từng chuyên khoa, Sở Y tế chính thức giới thiệu “Tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (phiên bản 1.0)”.

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh có chuyên khoa Răng Hàm Mặt trên địa bàn thành phố nghiên cứu và phấn đấu thực hiện các tiêu chí chất lượng chuyên khoa, bao gồm: (1) bệnh viện chuyên khoa Răng Hàm Mặt; (2) bệnh viện đa khoa, chuyên khoa có khoa, phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt; (3) phòng khám đa khoa có chuyên khoa Răng Hàm Mặt, (4) phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt (gọi chung là phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt). Đây cũng là công cụ để Sở Y tế tiến hành hậu kiểm sau cấp phép và đánh giá chất lượng các đơn vị và công khai cho người dân biết trong thời gian tới.

Đề nghị phòng Y tế quận, huyện triển khai công văn này đến tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa Răng Hàm Mặt tư nhân trên địa bàn để biết và thực hiện.  Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ phối hợp với Hội Răng Hàm Mặt tổ chức tập huấn và hướng dẫn các phòng khám cách tự đánh giá chất lượng theo bộ tiêu chí này. Sau đó, Sở Y tế sẽ tổ chức đánh giá thực tế tại các đơn vị, kết quả đánh giá chất lượng các phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt sẽ được công khai để người dân biết và chọn lựa khi có nhu cầu.

Toàn bộ nội dung “Bộ tiêu chí chất lượng áp dụng cho phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” (đính kèm)

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM