Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Sở Y tế TPHCM chuẩn bị phát hành tài liệu đào tạo liên tục chuyên đề “Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện”

Chủ nhật, 06/01/2019, 16:37:47 Lượt xem: 583

tai-lieu-dao-tao

“Nhóm chăm sóc”, thuật ngữ tiếng Anh là “Team-based care”, hiện nay đang được hệ thống y tế các nước trên thế giới áp dụng cả trong chăm sóc sức khoẻ ban đầu và trong bệnh viện và đã chứng minh hiệu quả trong nâng cao chất lượng điều trị, đảm bảo an toàn người bệnh theo nguyên tắc lấy người bệnh làm trung tâm. Bên cạnh bác sĩ, điều dưỡng thì dược sĩ lâm sàng là thành phần không thể thiếu được trong “Nhóm chăm sóc”.

Luật Dược 105/2016/QH13 đã mở ra một giai đoạn mới cho hoạt động dược lâm sàng tại Việt Nam. Người làm công tác dược sĩ lâm sàng trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không chỉ thực hiện việc cung ứng thuốc mà còn phải trực tiếp tham gia chăm sóc người bệnh qua phối hợp và tương tác với bác sĩ trong chỉ định thuốc hợp lý, phối hợp và tương tác với điều dưỡng trong chăm sóc và theo dõi người bệnh sử dụng thuốc, và trực tiếp hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả.

Cơ sở thực tiễn trên thế giới và cơ sở pháp lý đã có, để có thể làm tốt công tác dược lâm sàng đáp ứng những yêu cầu mới trong tình hình mới, bên cạnh nguồn nhân lực dược sĩ lâm sàng chính quy do các trường đại học đào tạo, việc bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công tác dược lâm sàng cho người dược sĩ đang công tác tại các bệnh viện là yêu cầu rất cần thiết. Để phục vụ cho công tác đào tạo liên tục về dược lâm sàng, Sở Y tế TPHCM đã biên soạn tài liệu “Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện”, gồm 17 chuyên đề cơ bản nhất cho hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện. Tham gia biên soạn tài liệu này là các chuyên gia trong lĩnh vực dược lâm sàng, bao gồm các giảng viên của Khoa Dược trường Đại học Y Dược TPHCM và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, các chuyên gia thuộc Hội đồng Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của Sở Y tế và các chuyên gia về quản lý dược và quản lý sử dụng thuốc thuộc Hội đồng thuốc và điều trị của các bệnh viện đầu ngành trên địa bàn thành phố trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế TPHCM.

Sở Y tế TPHCM trân trọng sự đóng góp nhiệt tình của các chuyên gia cho tài liệu “Hướng dẫn hoạt động dược lâm sàng tại các bệnh viện”. Quyển sách này sẽ là tài liệu chính thức cho các khoá đào tạo liên tục chuyên đề về dược lâm sàng của Sở Y tế nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các bệnh viện trong giai đoạn bắt đầu triển khai các hoạt động dược lâm sàng.

Dự kiến khoá đào tạo sẽ bắt đầu vào cuối tháng 10/2018.

Theo: Sở Y tế TPHCM