Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Những vấn đề ưu tiên cần được Giám đốc các bệnh viện công lập quan tâm qua kết quả khảo sát trải nghiệm người bệnh nội trú trong 6 tháng đầu năm 2019

Thứ hai, 15/07/2019, 07:46:54 Lượt xem: 163

Kết quả khảo sát trải nghiệm của người bệnh nội trú sau thời gian nằm điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố trong 6 tháng đầu năm đã cho thấy bức tranh chung về những trải nghiệm tích cực cần được phát huy, cũng như những trải nghiệm chưa thật sự như mong đợi của người bệnh cần được Giám đốc các bệnh viện tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực và chỉ đạo không ngừng cải tiến.

Nếu chọn mốc là dưới 80% có trải nghiệm tốt, nghĩa là cần phấn đấu hơn nữa để có trải nghiệm tốt trên 80% trong thời gian tới, dưới đây là thứ tự các vấn đề ưu tiên cần được lãnh đạo các bệnh viện quan tâm đầu tư và cải tiến đối với khu vực điều trị nội trú (xếp theo thứ tự các trải nghiệm tốt có tỷ lệ dưới 80% từ thấp đến cao).

Đối với các bệnh viện thành phố có 8 vấn đề ưu tiên:

1) Dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh trong thời gian nằm viện (53,6% có trải nghiệm tốt)

2) Thời gian từ lúc có chỉ định nhập viện đến lúc được vào khoa (54,9% không phải chờ đợi, còn lại là có thời gian chờ trung bình 47 phút)

3) Cảnh quan bệnh viện xanh, sạch đẹp ở khu vực điều trị nội trú (60,7% có trải nghiệm tốt)

4) Nhà vệ sinh tại các khoa lâm sàng trong khu vực nội trú (65,1% có trải nghiệm tốt)

5) Hoạt động hỗ trợ của bệnh viện đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian nằm viện (72,8%có trải nghiệm tốt)

6) Thủ tục xuất viện (74% có trải nghiệm tốt)

7) Thời gian chờ bác sĩ khám bệnh khi nhập vào khoa nội trú (75,9% không phải chờ đợi, còn lại có thời gian chờ trung bình là 30 phút)

8) Hoạt động hỗ trợ viện phí đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn khi xuất viện (75,9% có trải nghiệm tốt)

Đối với các bệnh viện quận, huyện có 9 vấn đề ưu tiên:

1) Hoạt động hỗ trợ của bệnh viện đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian nằm viện (57,8%có trải nghiệm tốt)

2) Cảnh quan Bệnh viện xanh, sạch đẹp ở khu vực điều trị nội trú (59% có trải nghiệm tốt)

3) Thời gian từ lúc có chỉ định nhập viện đến lúc được vào khoa (61% không phải chờ đợi, còn lại là có thời gian chờ trung bình 25 phút)

4) Nhà vệ sinh của các khoa lâm sàng trong khu vực nội trú (62,7% có trải nghiệm tốt)

5) Dịch vụ tiện ích phục vụ người bệnh trong thời gian nằm viện (73,6% có trải nghiệm tốt)

6) Thời gian chờ bác sĩ khám bệnh khi nhập vào khoa nội trú (75,9% không phải chờ đợi, còn lại có thời gian chờ trung bình là 30 phút)

7) Hoạt động hỗ trợ viện phí đối với người bệnh có hoàn cảnh khó khăn khi xuất viện (76,5% có trải nghiệm tốt)

8) Dung dịch rửa tay tại các khoa (76,8% có trải nghiệm tốt)

9) An ninh trật tự tại các khoa nội trú (78,2% có trải nghiệm tốt)

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM