Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Nhân ngày Sức khoẻ Thế giới (7/4/2019): thông điệp về ý nghĩa và tầm quan trọng của chăm sóc sức khoẻ ban đầu

Thứ sáu, 05/04/2019, 06:06:00 Lượt xem: 331

Bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân có nghĩa là tất cả mọi người có thể sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng ở bất cứ nơi đâu và bất cứ lúc nào, mà không bị gặp khó khăn về tài chính.

Sức khỏe là quyền của con người; mọi người cần được thông tin và sử dụng các dịch vụ y tế cần thiết để chăm sóc sức khỏe của chính mình và sức khỏe của gia đình mình.

Tự chi trả từ tiền túi cho các dịch vụ y tế đang đẩy người dân vào tình trạng nghèo đói, ngay cả ở các nước có thu nhập cao.

Ở nhiều quốc gia, chi trả tiền thuốc khi sử dụng các dịch vụ y tế là nguyên nhân chính làm cho người dân trở nên bị khó khăn về tài chính.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu có chất lượng và dễ dàng tiếp cận là yếu tố cơ bản để thúc đẩy bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu phải là cấp độ chăm sóc đầu tiên khi người dân tiếp xúc với hệ thống y tế, nơi mà cá nhân, gia đình và cộng đồng được chăm sóc sức khỏe nhiều nhất, từ truyền thông giáo dục sức khoẻ, phòng bệnh đến điều trị, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ, gần nơi người dân sống và làm việc .

Chăm sóc sức khỏe ban đầu là chăm sóc con người, giúp cải thiện sức khỏe hoặc duy trì sức khỏe, thay vì chỉ điều trị các bệnh hoặc một tình trạng cụ thể.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm phần lớn nhu cầu sức khỏe của người dân trong suốt cuộc đời, bao gồm các dịch vụ như sàng lọc các vấn đề sức khỏe, vắc-xin, thông tin giáo dục sức khoẻ về cách phòng bệnh, kế hoạch hóa gia đình, điều trị trong điều kiện dài hạn và ngắn hạn phối hợp với các cấp độ chăm sóckhác, và phục hồi chức năng.

Chăm sóc sức khỏe ban đầu là cung cấp các dịch vụ y tế một cách hiệu quả và công bằng và giúp các quốc gia đạt được tiến bộ trong bao phủ chăm sóc sức khoẻ toàn dân.

Một hệ thống y tế với dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu mạnh mẽ sẽ góp phần mang lại kết quả tốt hơn cho sức khỏe, tiết kiệm chi phí và cải thiện chất lượng chăm sóc.

Nhân viên y tế đóng một vai trò quan trọng trong tuyên truyền, giáo dục sức khoẻ cho người bệnh biết cách chăm sóc và phối hợp chăm sóc, chuyển tải nhu cầu chính đáng của người bệnh đến các nhà quản lý y tế và hoạch định chính sách.

Nhân viên y tế tham gia chăm sóc sức khỏe ban đầu phải có mối quan hệ liên tục và tin cậy với bệnh nhân, biết được lịch sử về tình trạng sức khỏe của họ; biết bức tranh đầy đủ giúp người bệnh cải thiện chăm sóc tình trạng sức khoẻ của họ và tiết kiệm chi phí.

Để biến sức khỏe thành hiện thực, cần hội đủ các yêu cầu sau: mỗi cá nhân và cộng đồng đều có quyền tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng để có thể chăm sóc sức khỏe của chính họ và sức khỏe của gia đình họ; nhân viên y tế có đủ năng lực để cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ có chất lượng, lấy con người làm trung tâm; nhà hoạch định chính sách phải cam kết đầu tư vào chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM