Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Hưởng ứng cuộc thi “Y tế thông minh” lần thứ hai

Thứ tư, 21/10/2020, 09:58:51 Lượt xem: 31

Năm 2018, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Y tế, Cục Công nghệ thông tin đã phối hợp với Hội Tin học Việt Nam, lần đầu tiên tổ chức cuộc thi Y tế thông minh 2018. Cuộc thi đã thành công tốt đẹp và được công chúng trong và ngoài ngành hoan nghênh đón nhận. Trên đà thành công đó, Cục Công nghệ thông tin tiếp tục phối hợp với Hội Tin học Việt Nam triển khai tổ chức cuộc thi y tế thông minh lần thứ II, năm 2020 nhằm đánh giá các sản phẩm phần mềm y tế trên toàn quốc, từ đó tạo điều kiện cho các cơ sở y tế có cơ sở lựa chọn phần mềm phù hợp với hoạt động của mình.

Về sản phẩm dự thi:

Có 05 hạng mục sản phẩm tham gia dự thi bao gồm:

1. Phần mềm quản lý thông tin bệnh viện (HIS),

2. Phần mềm bệnh án điện tử (EMR),

3. Phần mềm quản lý hoạt động trạm y tế xã (HCIS – Health Commune Information System),

4. Giải pháp chuyển đổi số thành công cho cơ quan, đơn vị y tế, 

5. Sản phẩm phục vụ cộng đồng trong lĩnh vực Y tế.

Về tiêu chí sản phẩm dự thi:

Sản phẩm dự thi sẽ được chấm điểm theo các tiêu chí cụ thể do Hội đồng giám khảo quy định:

Các sản phẩm dự thi sẽ được đánh giá theo hai vòng:

- Vòng sơ khảo: Lựa chọn các hồ sơ đạt yêu cầu vào vòng chung khảo.

- Vòng chung khảo: Các các nhân hoặc tổ chức có sản phẩm dự thi lọt vào vòng chung khảo phải bảo vệ sản phẩm của mình trước hội đồng giảm khảo. Hội đồng giám khảo có quyền cử các nhóm thành viên có chuyên môn đánh giá kỹ thuật của sản phẩm hoặc đi khảo sát, đánh giá tại nơi sản phẩm đang triển khai thực hiện.

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM