Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Huấn luyện trực tuyến dành cho f0 đã khỏi bệnh chăm sóc f0

Thứ sáu, 17/09/2021, 15:40:34 Lượt xem: 252

Có 3 nội dung tập huấn gồm: 

1. Những điều cần biết khi F0 đã khỏi bệnh chăm sóc F0

2. Kiểm soát lây nhiễm trong cơ sở điều trị COVID-19

3. Những kỹ thuật cơ bản trong chăm sóc người bệnh mắc COVID-19

Đề nghị các f0 đã khỏi bệnh tình nguyện tham gia chăm sóc f0 truy cập vào đường link phía dưới để theo dõi các nội dung tập huấn https://chpt.ump.edu.vn/elearning/course/view.php?id=433#section-0

KHÓA HUẤN LUYỆN F0 ĐÃ KHỎI BỆNH CHĂM SÓC F0

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM