Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Hồ sơ sức khoẻ điện tử theo chiều dọc (EHR) thay vì bệnh án điện tử (EMR) riêng lẻ: rất cần thiết nhưng vẫn còn là một thách thức không nhỏ đối với nhiều quốc gia trên thế giới

Thứ sáu, 24/05/2019, 07:22:17 Lượt xem: 448

Tuyên bố về Sức khỏe cho mọi người của Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2000 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn, không chỉ ở cấp bệnh viện mà còn cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Điều này đã yêu cầu thay đổi trọng tâm trong chăm sóc sức khỏe trong nhiều lĩnh vực để đảm bảo, nếu có thể nên triển khai thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) bao gồm các dịch vụ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trên một phạm vi rộng lớn của các cơ sở cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Dưới đây là một số nhận định của TCYTTG về hồ sơ sức khoẻ điện tử (EHR):

Tại Mỹ, Anh, Úc và một số nước châu Âu đã áp dụng khái niệm này nhằm thúc đẩy sự phát triển hồ sơ sức khỏe điện tử theo chiều dọc (khác với hồ sơ bệnh án điện tử EMR) nhằm cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe và đảm bảo việc chăm sóc của một cá nhân bởi nhiều chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác nhau từ nhiều cơ sở khác nhau được ghi lại trong một hồ sơ duy nhất và có sẵn. Điều này được xem là tình huống lý tưởng.

Hồ sơ sức khoẻ điện tử theo chiều dọc sẽ đòi hỏi một chương trình máy tính thu thập dữ liệu tại mỗi thời điểm và mỗi địa điểm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cho dù ở bệnh viện hay các cơ sở chăm sóc ban đầu trong một khoảng thời gian dài. Nó sẽ cho phép thông tin chăm sóc sức khỏe, như dị ứng, kết quả xét nghiệm gần đây hoặc lịch sử kê đơn luôn sẵn sàng để hỗ trợ ra quyết định chẩn đoán, điều trị và dùng thuốc ở mọi cấp độ chăm sóc sức khỏe. Lý tưởng nhất là EHR sẽ phản ánh toàn bộ lịch sử sức khỏe của một cá nhân trong suốt cuộc đời, bao gồm dữ liệu từ nhiều nhà cung cấp từ nhiều cơ sở chăm sóc sức khỏe khác nhau.

Tuy nhiên, cho đến nay không phải quốc gia nào cũng thực hiện được như vậy, mặc dù nhiều kế hoạch đã được xây dựng nhưng vẫn không thực hiện được ở một số nước đang phát triển và ngay cả một số nước phát triển.

Theo TCYTTG, mô hình lý tưởng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được và đòi hỏi các nhà quản lý xác định cách thức nào để có thể tiến hành với các nguồn lực sẵn có cả về kỹ thuật và con người. Cho dù hoàn cảnh thế nào đi nữa, khi triển khai hồ sơ sức khoẻ điện tử, cần đáp ứng các yêu cầu sau:

- Chứa tất cả thông tin sức khỏe cá nhân của từng bệnh nhân, từ lúc bệnh nhân nhập viện lần đầu cho đến những lần khác và hiện tại;

- Được các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nhập thông tin điện tử vào hồ sơ sức khoẻ điện tử tại điểm chăm sóc trong suốt cuộc đời của bệnh nhân;

- Luôn có sẵn thông tin và được truy cập bởi tất cả các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đang thực hiện chăm sóc cho bệnh nhân.

Bất cứ loại hồ sơ sức khỏe điện tử nào đều phải được tổ chức chủ yếu để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe liên tục, hiệu quả và chất lượng. Đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu về pháp lý, bảo mật thông tin của bệnh nhân, sự tham gia của các thầy thuốc và các cơ sở y tế trong toàn hệ thống.

Bên cạnh thành công của những quốc gia phát triển tại Mỹ, các nước Châu Âu, Úc triển khai thành công EHR, lịch sử triển khai EHR của các nước trong khu vực cũng đều trải qua nhiều giai đoạn, từ số lượng bệnh viện, từ nâng cấp chuyển đổi hệ thống phần mềm ứng dụng, tương thích giữa các hệ thống của các bệnh:

Tại Malaysia, vào năm 2006 đã có hai bệnh viện không còn sử dụng HSBA giấy. Một bệnh viện có quy mô 960 giường là bệnh viện đầu tiên và bệnh viện thứ hai có 270 giường. Một cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu cũng có hồ sơ sức khỏe điện tử và không duy trì hồ sơ giấy. Ngoài ra, vào năm 1985, một bệnh viện giảng dạy ở Kuala Lumpur đã phát triển Hệ thống quản lý thông tin y tế (HIMAS) bằng máy tính máy tính lớn của IBM bao gồm nhập viện, chuyển viện, lên lịch hẹn và hệ thống theo dõi hồ sơ bệnh án.

Tại Hàn Quốc, vào thời điểm trên đã có 11 bệnh viện đã thực hiện HSBA điện tử (EMR) đầy đủ, bao gồm tất cả các thông tin chăm sóc sức khỏe nội trú và ngoại trú. Một bệnh viện với quy mô giường từ 300-399, hai bệnh viện với quy mô 500-599, hai bệnh viện với quy mô 600-699, và 6 bệnh viện quy mô hơn 700 giường. Ngoài ra, còn có 3 bệnh viện với hơn 500 giường với EMR chỉ được thực hiện cho bệnh nhân nội trú và 2 bệnh viện có hơn 700 giường chỉ có EMR cho bệnh nhân ngoại trú. Ba bệnh viện khác đã thực hiện một phần hệ thống EMR.

Tại Indonesia, kế hoạch triển khai EHR đang được phát triển nhưng chủ yếu liên quan đến bệnh viện mặc dù một số dữ liệu điện tử cũng được cung cấp từ các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Ở một khu vực ở giữa Java, có một quận đã liên kết báo cáo và ghi lại một số trung tâm chăm sóc sức khỏe ban đầu vào hệ thống máy tính của họ (sử dụng mạng cục bộ, tiếp cận với mạng LAN). Các nhân viên y tế hiện có thể xác định có bao nhiêu bệnh nhân lao đang được điều trị cũng như một số bệnh khác được điều trị trong khu vực của họ. Tuy nhiên, hầu hết các bệnh viện vẫn sử dụng các hồ sơ bệnh án giấy truyền thống mặc dù tiến trình EHR đang được thực hiện theo kế hoạch.

Tại Trung Quốc, một số bệnh viện đã giới thiệu thành công BAĐT nhưng cho đến nay, không có bệnh viện nào có thể bỏ hồ sơ giấy. Khái niệm về hồ sơ sức khỏe điện tử theo chiều dọc được Bộ Y tế Trung Quốc đưa ra nhưng các vấn đề đã nảy sinh do một số tổ chức không thể chia sẻ dữ liệu do sự không tương thích của hệ thống của họ. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng và khả năng tương thích với các hệ thống khác mà hệ thống được đề xuất cần giao tiếp là một sự cân nhắc quan trọng trước khi triển khai EHR.

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM