Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Hình ảnh “Buồng Cấp cứu sàng lọc COVID-19” tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố

Thứ sáu, 31/07/2020, 09:59:54 Lượt xem: 181

Dưới đây là một số hình ảnh cho thấy Bệnh viện Nhi Đồng thành phố sẵn sàng thích ứng với các biện pháp phòng chống COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có “Buồng cấp cứu sàng lọc COVID-19” tại khoa Cấp cứu:

SÀNG LỌC TẠI KHOA KHÁM BỆNH

Nhân viên chuyên trách công tác hướng dẫn và kiểm soát tất cả mọi người đến BV Nhi Đồng thành phố

Khu vực thực hiện khai báo y tế, dữ liệu khai báo được nhập vào phần mềm do bệnh viện tự xây dựng

Nhân viên bảo vệ hướng dẫn và kiểm soát rửa tay trước khi vào khoa Khám bệnh

Bệnh viện có biện pháp tác động để mọi người luôn giữ khoảng cách nhất định

 

SÀNG LỌC TẠI KHOA CẤP CỨU

Khoa Cấp cứu có cổng riêng và lối đi riêng

 

Khu vực khoa Cấp cứu cũng có nơi kiểm soát tất cả người vào khoa và được yêu cầu mang khẩu trang, rửa tay, khai báo y tế

Buồng cấp cứu sàng lọc 1 – Nơi tiếp cận đầu tiên đối với các trường hợp cấp cứu không nghiêm trọng

Buồng cấp cứu sàng lọc 2 – Nơi tiếp cận đầu tiên đối với các trường hợp cấp cứu nghiêm trọng được chuyển đến

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM