Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Giám đốc các bệnh viện cần biết: Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giải quyết những vấn đề liên quan đến vướng mắc trong thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT

Thứ ba, 14/05/2019, 14:09:56 Lượt xem: 384

Dưới đây là trích nguyên văn điều thứ 11 của Nghị quyết liên quan đến giải quyết các vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT trong Nghị quyết số 30/CP-NQ ngày 11/05/2019:

“11. Về vướng mắc trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư liên tịch số 15/2018/TT-LT của Bộ Y tế

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Y tế. Bộ Y tế hướng dẫn để Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khẩn trương thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho các cơ sở y tế theo đúng quy định của pháp luật về giá, về bảo hiểm y tế theo số lượng dịch vụ đã được giám định và mức giá quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ Y tế và Thông tư số 15/2018/TT-BYT của Bộ Y tế.

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện những quy định bất cập về định mức kinh tế - kỹ thuật để kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế trong quý III năm 2019, trong đó quy định rõ định mức bắt buộc phải tuân thủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, của cơ sở khám, chữa bệnh, tránh gây thất thoát, lãng phí quỹ bảo hiểm y tế.”

Ngoài ra, Chính Phủ cũng quan tâm đến dự thảo thí điểm tự chủ của 4 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và Điều 10 nêu rõ như sau:

“10. Về dự thảo Nghị quyết thí điểm tự chủ của 04 bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế 

Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ tại phiên họp, ý kiến thẩm tra của Văn phòng Chính phủ, hoàn thiện Dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trước ngày 15 tháng 5 năm 2019.”

Chính Phủ cũng giao trách nhiệm Bộ Y tế chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm và giảm quá tải bệnh viện: Bộ Y tế chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh theo mùa. Tích cực thực hiện các biện pháp giảm quá tải bệnh viện. Tăng cường thông tin truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân; phối hợp với các bộ, ngành và địa phương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.”

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM