Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Bộ Y tế ban hành quy định việc xét tặng giải thưởng quốc gia về chất lượng bệnh viện

Thứ năm, 31/12/2020, 07:44:12 Lượt xem: 40

Về tên giải thưởng, có 2 loại giải (Điều 4):

1. Giải thưởng chất lượng quốc gia: Giải vàng quốc gia về chất lượng bệnh viện (01 giải); Giải bạc quốc gia về chất lượng bệnh viện (02 giải).

2. Các giải thưởng chuyên đề (01 giải vàng và 01 giải bạc cho mỗi chuyên đề): (a) Giải thưởng về an toàn người bệnh; (b) Giải thưởng về an toàn phẫu thuật; (c) Giải thưởng về chất lượng lâm sàng; (d) Giải thưởng về chất lượng xét nghiệm; (đ) Giải thưởng về công tác dược bệnh viện; (e) Giải thưởng về chăm sóc người bệnh; (g) Giải thưởng về dinh dưỡng lâm sàng; (h) Giải thưởng về kiểm soát nhiễm khuẩn; (l) Giải thưởng về phát triển nguồn nhân lực y tế; (k) Giải thưởng về cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh; (l) Giải thưởng về ứng dụng công nghệ thông tin trong bệnh viện; (m) Giải thưởng về đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Về quy trình đánh giá, xét tặng và tổ chức trao tặng (Điều 11):

1. Các giải thưởng chuyên đề được đánh giá và xét tặng trước, sau đó sử dụng kết quả đánh giá giải thưởng chuyên đề để tiếp tục xét tặng Giải thưởng quốc gia.

2. Quy trình đánh giá, xét tặng: (a) Bước 1: Bộ phận thường trực của Hội đồng lập Danh sách các bệnh viện đạt tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định tại Điều 6 và Điều 7 Thông tư này; (b) Bước 2: Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thành lập Đoàn đánh giá; (c) Bước 3: Đoàn đánh giá thực hiện đánh giá lại các bệnh viện trong Danh sách; (d) Bước 4: Đoàn đánh giá báo cáo kết quả cho Bộ phận thường trực; (đ) Bước 5: Bộ phận thường trực trình Hội đồng họp và xét chọn bệnh viện đạt giải thưởng; (e) Bước 6: Bộ phận thường trực của Hội đồng trình Bộ trưởng ký Quyết định trao giải thưởng.

3. Tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng: căn cứ vào Quyết định trao giải thưởng, Bộ Y tế tổ chức Lễ công bố và trao tặng Giải thưởng.

Toàn văn Thông tư số 25/2020/TT-BYT (File đính kèm)

Theo: SỞ Y TẾ TP.HCM