Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới đầu tiên (17/09/2019)

Thứ tư, 02/10/2019, 09:30:31 Lượt xem: 223

Ngày 17 tháng 09 hàng năm đã đượcTổ chức Y tế thế giới chọn là Ngày An toàn Người bệnh Thế giới (World Patient Safety Day). Theo Tổ chức Y tế Thế giới, năm nay trên toàn thế giới sẽ tổ chức các sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về an toàn người bệnh, là vấn đề ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe trên phạm vi toàn cầu. Ngày này cũng là cột móc để thúc đẩy sự kết hợp các bên có liên quan trong nổ lực giảm thiểu tác hại ngoài ý muốn gây ra trong chăm sóc sức khỏe cho người bệnh; cần tạo môi trường cởi mở và không buộc tội là điều kiện tối thiểu để xây dựng văn hóa an toàn người bệnh. Do đó, để thúc đẩy giao tiếp cởi mở, để học hỏi từ các lỗi và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn của người bệnh, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra khẩu hiệu của Ngày An toàn Người bệnh Thế giới năm 2019 là “Speak up for patient safety!” (Hãy nói ra vì sự An toàn của Người bệnh!).

Hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới đầu tiên (17/09/2019), Bệnh viện Quận 11 đã triển khai và nghiêm túc thực hiện, vận động tất cả nhân viên y tế và người bệnh tuân thủ nghiêm các quy định của Bộ Y tế về an toàn người bệnh, duy trì tất cả các hoạt động. Cụ thể với 4 nội dung:

  1. Truyền thông ngày An toàn người bệnh bằng biểu ngữ với khẩu hiệu “Hãy nói ra vì sự An toàn của Người bệnh”.

      2.Tập huấn, phổ biến Thông tư 43/2018/TT-BYT ngày 26/12/2018 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho nhân viên y tế.

      3. Phát động tuần lễ tuyên truyền hưởng ứng ngày An toàn Người bệnh Thế giới lần thứ nhất tại bệnh viện Quận 11

      4.Chương trình văn nghệ của nhân viên y tế và người bệnh về chủ đề An toàn người bệnh

 

Ban Giám đốc bệnh viện luôn quan tâm đến An toàn Người bệnh, đồng thời Lãnh đạo bệnh viện đã và đang từng ngày nâng cao hoạt động An toàn người bệnh tại bệnh viện Quận 11.