Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Y tế cơ quan

1

“SỨC KHỎE NHÂN VIÊN - TẦM NHÌN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN”

1. Giới thiệu chung

Thành lập theo Quyết định 485/QĐ-BV ngày 27/02/2020 của Bệnh viện Quận 11, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về sức khỏe của nhân viên y tế trong quá trình thực hiện công tác tại Bệnh viện.

2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

Tồng cộng: 02 người.

Trong đó:

- Lãnh đạo: BS. Nguyễn Ngọc Bảo Phương - Phụ trách phòng.

- Nhân viên: 01 người - Điều dưỡng.

3. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Phòng Y tế cơ quan là phòng chức năng, có chức năng quản lý, khám sức khỏe cho nhân viên nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp của người lao động để bố trí việc làm phù hợp, khám định kỳ cho người lao động có khả năng mắc bệnh nghề nghiệp cao, báo cáo để có cách giải quyết sớm nhất theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/05/2013 với nội dung “Hướng dẫn khám sức khỏe” của Bộ Y tế và Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 với nội dung “Hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp” của Bộ Y tế.

Nhiệm vụ

- Thực hiện quy trình khám sức khỏe cho nhân viên đã được người có thẩm quyền phê duyệt.

- Quản lý hồ sơ khám sức khỏe của nhân viên bệnh viện.

- Theo dõi bệnh nghề nghiệp, tai nạn nghề nghiệp của nhân viên bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc bệnh viện phân công.

4. Các hoạt động

- Quản lý hồ sơ khám sức khỏe của nhân viên.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho tất cả nhân viên của Bệnh viện 1-2 lần/ năm.

- Tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho các khoa lâm sàng và những khoa cận lâm sàng vào quý 4 hằng năm.