Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Tổ Chức Cán Bộ

“CHUYÊN NGHIỆP - TRÁCH NHIỆM - HIỆU QUẢ”

           1. Giới thiệu chung

         Phòng Tổ chức cán bộ được thành lập theo Quyết định số 740/QĐ-BV ngày 25/11/2016, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

           2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự: 

           Phụ trách phòng: CN. Nguyễn Thị Thanh Hải.

           Nhân viên: gồm 06 người, trong đó:

           - Đại học: 01 CN Tài chính kế toán, 01 CN Ngữ Văn, 01 CN Luật, 01 CN Y tế công cộng, 01 CN Xã hội học.

           - Trung cấp: 01 Y sĩ.

          3. Chức năng, nhiệm vụ

          Chức năng

       Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện.

         Nhiệm vụ

      - Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

        - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

         - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa, phòng, trình Giám đốc xét duyệt, tổ chức thực hiện.

        - Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

       - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

       - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

       - Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

        - Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

        4. Hoạt động

       - Quản lý nhân lực

       + Lao động tiền lương, quản lý hồ sơ lý lịch, theo dõi học tập…

       + Tuyển dụng, lương, chế độ, chính sách…

       + Bổ nhiệm, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật…

      - Đào tạo: Quy hoạch và lập kế hoạch, theo dõi thực hiện đào tạo cán bộ, viên chức.

     - Bảo vệ chính trị nội bộ: Tiếp công dân, giải quyết đơn; thanh tra, kiểm tra; công tác phòng, chống tham nhũng.

      - Công tác tổ chức.

      5. Những thành tích nổi bật

      Đạt thành tích Lao động tiên tiến 03 năm liền (từ năm 2016-2018).

      6. Địa điểm: Phòng A3.3, Khu A, Lầu 3

      Điện thoại: (028) 39650197

      Email: tccb@benhvienquan11.vn