Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Điều Dưỡng

IMG_3614

“THÂN THIỆN - TỰ TIN - NĂNG ĐỘNG”

       MỤC ĐÍCH CỦA CHÚNG TÔI LÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC VÀ ĐEM ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CHO NGƯỜI BỆNH

       1. Giới thiệu chung

       Phòng Điều dưỡng được thành lập vào tháng 07/2007, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện Quận 11 về hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong Bệnh viện của Điều dưỡng viên - Hộ sinh - Kỹ thuật viên.

       2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

       Từ những ngày đầu, Phòng Điều dưỡng có 02 nhân sự, việc triển khai các kỹ thuật mới hầu như không có, tình hình bệnh nhân đa phần là chăm sóc cấp III. Tính đến nay, Phòng Điều dưỡng có 06 nhân sự phụ trách công tác quản lý khoảng 194 nhân sự, chăm sóc cho toàn bộ người bệnh từ cấp I, cấp II, cấp III và các trường hợp chăm sóc đặc biệt.

       3. Chức năng, nhiệm vụ

       Chức năng

       - Tổ chức, chỉ đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

       - Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy định kỹ thuật bệnh viện và quy chế bệnh viện.

       - Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên. Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.

       - Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh, kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

       - Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

       - Phối hợp với phòng tổ chức cán bộ bố trí và điều động Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên.

       - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học.

       - Định kỳ sơ kết, tổng kết, công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đốc bệnh viện.

       Nhiệm vụ

       - Lập kế hoạch công tác chăm sóc điều dưỡng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt.

       - Tổ chức thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện theo qui định.

       - Đầu mối xây dựng các quy trình, quy trình kĩ thuật chuyên môn chăm sóc người bệnh phù hợp với đặc điểm của bệnh viện, chuyên khoa để trình Hội đồng Điều dưỡng xem xét và Giám đốc Bệnh viện phê duyệt.

       - Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, thực hiện đúng các quy định, kỹ thuật chuyên môn.

       - Phối hợp với các khoa, bộ phận liên quan lập dự trù mua sắm dụng cụ, vật tư tiêu hao cho công tác chăm sóc điều dưỡng và phục vụ người bệnh. Giám sát chất lượng dụng cụ, vật tư tiêu hao y tế và giám sát việc sử dụng, bảo quản theo quy định.

       - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên.

       - Phối hợp với khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện.

       - Phối hợp với trường đào tạo thực hiện đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên. Tham gia tổ chức, chỉ đạo hướng dẫn thực hành cho học viên và tham gia kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên trước khi tuyển dụng.

       - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

       - Định kỳ sơ kết, tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Bệnh viện phân công.

       4. Các hoạt động

       Hoạt động chuyên môn

       - Quản lý, giám sát chất lượng chuyên môn, kiểm tra đánh giá kiến thức và kỹ năng thực hành cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên.

       - Đào tạo nâng cao trình độ điều dưỡng; Cập nhật, bổ sung các quy định, qui trình kỹ thuật chăm sóc người bệnh, quy trình kĩ thuật Điều dưỡng.

       - Xây dựng các chỉ số đánh giá chất lượng chăm sóc người bệnh. Quy trình phát triển nhân lực, cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh và công tác điều dưỡng, nhằm đem lại hiệu quả chăm sóc tốt nhất để phục vụ cho người bệnh.

       - Là thành viên trong Hội đồng Điều dưỡng Bệnh viện.

       - Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tuyển dụng, bố trí và điều động điều dưỡng.

       Đào tạo - Nghiên cứu khoa học

       - Tổ chức các chương trình tập huấn. kiểm tra kiến thức và kỹ năng cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên hàng năm.

       - Tiếp tục cập nhật và bổ sung “Quy trình hướng dẫn thực hành điều dưỡng lâm sàng”.

       - Hướng dẫn lâm sàng cho học sinh, sinh viên, điều dưỡng quản lý trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch, Trường Cao đẳng Nam Sài Gòn. Trường Cao đẳng Pasteur.

       - Xây dựng phiếu nhận định điều dưỡng trong chăm sóc người bệnh.

       - Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học điều dưỡng. Tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng thường niên, tham gia các Hội thảo khoa học Điều dưỡng bệnh viện khác.

       5. Hướng phát triển

       Nhân lực

       - Tổ chức sắp xếp cho điều dưỡng tham gia các khóa học nâng cao trình độ: chuyên ngành, đại học và sau đại học

       - Nâng cao năng lực quản lý của hệ thống Điều dưỡng trưởng và tính chuyên nghiệp của đội ngũ Điều dưỡng viên.

       - Phát triển chức năng chủ động và phối hợp của Điều dưỡng trong công tác chăm sóc.

       - Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng: Chuyên nghiệp - Thân thiện.

       Chuyên môn

       - Xây dựng hình ảnh người điều dưỡng có kiến thức, có ý thức, tự tin, có lý tưởng và năng động trong công việc

       - Tự giác học tập trau dồi kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ để ngày càng hoàn thiện.

       - Xây dựng phong cách nhanh nhẹn, chủ động, tự giác, sáng tạo và phối hợp.

       - Thay đổi phong cách giao tiếp và những thói quen không phù hợp.

       - Mỗi điều dưỡng đưa ra mục tiêu phấn đấu hàng năm.

       - Áp dụng kết quả nghiên cứu vào việc cải tiến chất lượng chăm sóc người bệnh, cải tiến chất lượng công tác tư vấn, Truyền thông - Giáo dục sức khỏe cho người bệnh áp dụng rộng rãi trên phạm vi bệnh viện.

       - Có kế hoạch chăm sóc giảm nhẹ đối với người bệnh “giai đoạn cuối”. Người bệnh giai đoạn cuối được điều dưỡng chăm sóc hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ thể chất và tinh thần.

       - Mở rộng mô hình dịch vụ điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em tại nhà.

       6. Những thành tích nổi bật

       - Sáng kiến cải tiến: Xe tiêm đa năng thuận tiện trong chăm sóc cho người bệnh.

       - Hoàn thành 02 đề tài nghiên cứu cấp cơ sở về Kiến thức chế độ ăn và chất lượng cuộc sống của Bệnh nhân Đái tháo đường type 2 và Đánh giá năng lực thực hành của Điều dưỡng theo chuẩn năng lực của Điều dưỡng Việt nam.

       - Khen thưởng tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền từ 2007-2017.

       7. Địa điểm: Phòng A3.9, Khu A, Lầu 2

       Điện thoại: (028) 39650220