Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Phòng Công Tác Xã Hội

“MỖI BỆNH NHÂN LÀ MỘT KHÁCH HÀNG”

          1. GIỚI THIỆU CHUNG

          Phòng Công tác xã hội được thành lập từ tháng 03/2018, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được quy định theo Thông tư 43/TT-BYT ban hành. Với đội ngũ nhân viên Chăm sóc khách hàng và nhân viên Y tế Phòng Công tác xã hội luôn nhiệt tình hướng dẫn, trợ giúp, tư vấn tâm lý cho người bệnh, nhà người bệnh trong quá trình khám chữa bệnh; Vận động, tìm nguồn nhân lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn, cơ nhỡ; Tổ chức các hoạt động, thông tin truyền thông giới thiệu Bệnh viện, thực hiện phương châm của Bệnh viện “Tất cả vì sức khỏe cộng đồng”.

              Nhân viên phòng: 17 nhân sự, trong đó

           Thạc sỹ: 01 người;

             - Cử nhân: 01 người;

             - Điều dưỡng: 08 người, trong đó:

             + 01 Cử nhân.

             + 02 Cao đẳng.

             + 04 Trung cấp.

             + 01 Sơ cấp.

             - Dược: 02 người trong có 01 Cao đẳng, 01 Trung cấp.

             - Kế toán: 01 Trung cấp.

             - Thư ký y khoa: 02 người.

             - Khác: 02 người.

             2. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

             - Tư vấn, trợ giúp, hướng dẫn giải quyết các vấn đề tâm lý xã hội cho người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế trong quá trình khám chữa bệnh.

             - Tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại Bệnh viện và tại cộng đồng.

            - Vận động, tìm nguồn nhân lực, tiếp nhận tài trợ để hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh nhân cơ nhỡ về vật chất lẫn tinh thần.

           - Tổ chức các hoạt động, thông tin truyền thông giới thiệu Bệnh viện và tuyên truyền phổ biến giáo dục sức khỏe và pháp luật trong lĩnh vực y tế.

           - Đào tạo, bồi dưỡng, phát tiển nghề công tác xã hội y tế.

           - Xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội trong Bệnh viện.

           - Phối hợp tổ chức các sự kiện, khám sức khỏe cơ quan đơn vị, văn hóa, văn nghệ, thể thao.

           3. THÀNH TÍCH NỔI BẬT

           - Giấy khen theo Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Chủ tịch UBND Quận 11 về “Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận khéo năm 2018”.

          - Đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2018.

          4. ĐỊA ĐIỂM

          Phòng gồm có 02 bộ phận: Đơn vị Chăm sóc khách hàng và bộ phận nhận bệnh

          - Đơn vị Chăm sóc khách hàng và TT-GDSK: nằm gần tại cổng chính Bệnh viện.

          - Bộ phận nhận bệnh: gồm có 2 quầy được đặt ở Khu A và Khu B.

          Điện thoại: (028) 38583939 và 0932 711 722

          Mail: ctxh@benhvienquan11.vn