Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Khoa Điều Trị Dịch vụ Theo Yêu Cầu

"PHỤC VỤ TẬN TÂM - NHIỆT TÌNH VUI VẺ"

       1. Giới thiệu chung

       Thành lập theo Quyết định số 1128/QĐ-BV ngày 21 tháng 6 năm 2016, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công tác khám chữa bệnh ngoại trú đối tượng dịch vụ và công tác Khám sức khỏe trong và ngoài viện.

      2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

      - Lãnh đạo khoa: BSCKI. Trần Nhị Vinh.

      Nhân sự: Tổng số CBVC: 09 người, trong đó:

      - Trình độ sau ĐH: BSCKI: 01 Bác sĩ.

      - Trình độ Đại học: 01 Bác sĩ.

      - Điều dưỡng: 01 Đại học, 06 Cao đẳng.

     3. Chức năng, nhiệm vụ

     - Tiếp nhận mọi người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú.

     - Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe theo quy định của Nhà nước.

     4. Những thành tích nổi bật

      - Tập thể lao động tiên tiến 03 năm liên tục (từ 2016-2018).

     5. Địa điểm: Phòng A1.6, Khu A, Tầng trệt

     Điện thoại: (028)38586257 - 102

     Email:bsgd@benhvienquan11.vn