Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Khoa cấp cứu

Lãnh đạo đương nhiệm:

BS trưởng khoa Lê Công Tiến

Phụ trách điều dưỡng Hồ Quang Thoại.

cc1

Hoạt động chuyên môn:

 • Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện.
 • Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cấp cứu đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch và trong vòng 48 giờ phải chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực hoặc một chuyên khoa phù hợp khi điều kiện bệnh nhân cho phép.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn trong bệnh viện.
 • Tổ chức dây chuyền cấp cứu cùng với khoa Hồi sức tích cực hỗ trợ chuyên môn cho hệ thống cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện.
 • Phối hợp chặt chẽ với trung tâm cấp cứu 115 thực hiện cấp cứu và vận chuyển cấp cứu ngoài bệnh viện khi có yêu cầu.
 • Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về cấp cứu cho cộng đồng.
 • Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ; chỉ đạo tuyến về lĩnh vực cấp cứu cho tuyến dưới.

cc2

cc3

Trạm cấp cứu 115 có đầy đủ trang thiết bị, thuốc, phương tiện, thông tin liên lạc, phương tiện, phương tiện vận chuyển cấp cứu phục vụ công tác cấp cứu. Cùng với đội ngủ bác sĩ, điều dưỡng được đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn cấp cứu ngoài bệnh viện, tổ cấp cứu ngoài bệnh viện có các nhiệm vụ sau:

 • Cấp cứu người bệnh tại cộng đồng và vận chuyển người bệnh cấp cứu đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.
 • Thực hiện nghiêm chỉnh quy chế chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật.

cc4

Thành tích:

Trong năm 2017, Khoa Cấp cứu đã đạt được một số thành tích sau:

 

- Tổng số bệnh nhân trong năm 2017: 17.307 bệnh nhân. Trong đó:

 1. Chuyển viện: 764 bệnh nhân chiếm 4.4% tổng số bệnh nhân trong năm.
 2. Nhập viện: 5.480 bệnh nhân chiếm 31.7% tổng số bệnh nhân trong năm.

- Tập thể lao động tiên tiến

- Tập thể hoạt động tích cực về chuyên môn

- Tập thể hoạt động tích cực trong công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh

- Tập thể tích cực trong hoạt động công đoàn

Định hướng và phát triển:

- Hoàn thiện các tiêu chí hướng đến người bệnh: phục vụ người bệnh, cải thiện quy trình khám bệnh, đảm bảo các điều kiện cấp cứu kịp thời hiệu quả và an toàn người bệnh cũng như  cải thiện chất lượng của điều dưỡng chăm sóc, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ và đảm bảo quyền và lợi ích của người bệnh.

- Tăng cường phát triển nguồn nhân lực: Đẩy mạnh đào tạo chuyên môn bác sỹ và điều dưỡng chuyên cấp cứu hồi sức,theo yêu cầu về số lượng và cơ cấu khoa, nâng cao trình độ chuyên môn, phát triển kỹ năng nghề nghiệp và tăng cường kỹ năng ứng xử, giao tiếp và y đức trong công tác điều trị, chăm sóc người bệnh.

- Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần CBVC và đảm bảo chất lượng nguồn lực của khoa.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyên môn:

 • Tích cực triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cho tất cả nhân viên tại khoa.
 • Đảm bảo thực hiện cung ứng cơ bản thuốc, vật tư y tế đầy đủ cho người bệnh nội và ngoại trú(cấp phát thuốc khi xuất viện).
 • Tăng cường năng lực thực hiện kỹ thuật chuyên môn, hoạt động điều dưỡng chăm sóc người bệnh.
 • Thực hiện đúng các quy trình về lưu trữ hồ sơ bệnh án, kiểm soát nhiễm khuẩn, kỹ thuật chuyên môn.
 • Triển khai chạy thận cấp cứu khi có chỉ định từ các khoa phòng
 • Đảm bảo 100% nhân viên trong tổ cấp cứu ngoại viện có đầy đủ kỹ năng cấp cứu ngoại viện (có chứng chỉ Paramedics)
 • Mục tiêu triển khai mô hình “Hồi sức trong khoa cấp cứu”
 • Ứng dụng kỹ thuật siêu âm tim – siêu âm phổi trong hồi sức cấp cứu đánh giá nhanh tình trạng hô hấp - tuần hoàn hỗ trợ công tác điều trị cấp cứu kịp thời người bệnh
 • Tập huấn cho nhân viên khoa để triển khai triage trong cấp cứu
 • Phát triển và nâng cao chuyên môn cấp cứu :

- Hoàn thiện hoạt động cải tiến chất lượng bệnh viện theo kế hoạch, thiết lập hệ thống báo cáo và khắc phục sự cố đồng thời tổ chức đánh giá kết quả thực hiện.

- Tiếp tục hòan thiện chuẩn hóa ứng dụng CNTT trong quản lý hành chánh tại khoa .