Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095

Đơn vị Thận nhân tạo

        1. Giới thiệu chung: Thành lập theo Quyết định 787/QĐ-BV ngày 25/05/2017, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về các hoạt động.

        2. Cơ cấu, tổ chức nhân sự

       Lãnh đạo khoa: BSCKI. Lê Công Tiến.

        - Điều dưỡng trưởng: CN. Hồ Quang Thoại.

        Nhân viên: 14 người, trong đó:

        - Trình độ ĐH: 03 Bác sỹ, 02 Điều dưỡng.

        - Trình độ CĐ: 09 Điều dưỡng.

        3. Chức năng, nhiệm vụ

        - Chạy thận định kỳ.

         - Chạy thận cấp cứu.

         - Khám, điều trị và tư vấn bệnh thận mạn.

        4. Cơ sở vật chất/Trang thiết bị kỹ thuật

        - 09 máy chạy thận Fresinus.

         - 01 hệ thống nước RO.

         - 02 máy rửa màng lọc.

        5. Những thành tích nổi bật: Thận nhân tạo là đơn vị đã có hoạt động tích cực về chuyên môn năm 2017.

        6. Địa điểm: Phòng A1.13, Khu A, Tầng trệt

        Đường dây nóng khoa: 0909767807.