Đường dây nóng Bệnh Viện: (028) 38586257 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Sơ đồ tổ chức bộ máy bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng
Biên chế nhân lực bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng