Đường dây nóng Bệnh Viện: 0932711722 - Sở Y Tế: 0967 77 1010 - Ngành Y Tế: 1900 9095
Bệnh viện quận 11
Tất cả vì sức khỏe cộng đồng

GIÁM ĐỐC

BS.CKII.PHẠM QUỐC DŨNG

PHÓ GIÁM ĐỐC

BS.CKI.NGUYỄN THỊ THU VÂN